Help Print this page 

Document L:2012:194:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 194, 2012m. liepa 21d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.194.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 194

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. liepos 21d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 665/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 454/2011 dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos (1)

1

 

*

2012 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 666/2012, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (EB) Nr. 2092/2004, (EB) Nr. 793/2006, (EB) Nr. 1914/2006, (EB) Nr. 1120/2009, (EB) Nr. 1121/2009, (EB) Nr. 1122/2009, (ES) Nr. 817/2010 ir (ES) Nr. 1255/2010 nuostatos dėl įpareigojimų teikti pranešimus bendrai organizuojant žemės ūkio rinkas ir įgyvendinant tiesioginės paramos ūkininkams schemas

3

 

 

2012 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 667/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

6

 

 

2012 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2012 dėl importo licencijų išdavimo ir importo teisių suteikimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2012 m. liepos mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 616/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

8

 

 

2012 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 669/2012, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas 2012 m. liepos 1–7 d. pateiktoms importo licencijos paraiškoms dėl cukraus produktų pagal tam tikras tarifines kvotas ir sustabdomas tokių licencijos paraiškų teikimas

10

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/414/ES

 

*

2012 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl tam tikrų galvijų embrionų importui į Sąjungą taikomų veterinarinio sertifikavimo reikalavimų iš dalies keičiami Sprendimo 2006/168/EB I–IV priedai (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 4816)  (1)

12

 

 

2012/415/ES

 

*

2012 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo sprendimo 2011/630/ES nuostatos dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, susijusių su mėlynojo liežuvio ligos ir Simbu virusais (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 4882)  (1)

26

 

 

2012/416/ES

 

*

2012 m. liepos 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo leidžiama taikyti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus Belgijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 4933)

33

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

2012/417/ES

 

*

2012 m. liepos 17 d. Komisijos rekomendacija dėl prieigos prie mokslinės informacijos ir tos informacijos išsaugojimo

39

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top