Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:187:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 187, 2012m. liepa 17d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.187.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 187

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. liepos 17d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2012/387/ES

 

*

2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas, kuriuo pratęsiamas atitinkamų priemonių, nustatytų Sprendime 2011/492/ES, kuriuo baigiamos konsultacijos su Bisau Gvinėjos Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį, taikymo laikotarpis ir iš dalies keičiamas tas sprendimas

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. liepos 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 641/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 356/2010, kuriuo, atsižvelgiant į padėtį Somalyje, nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės tam tikriems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms

3

 

*

2012 m. liepos 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 642/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 147/2003 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Somaliui

8

 

*

2012 m. liepos 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 643/2012, kuriuo įgyvendinamos Reglamento (ES) Nr. 753/2011 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane 11 straipsnio 1 ir 4 dalys

13

 

*

2012 m. liepos 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 644/2012, kuriuo dėl Rusijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 206/2010, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (1)

18

 

*

2012 m. liepos 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 645/2012, kuriuo nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 ir Reglamento (ES) Nr. 65/2011 nuostatų dėl paramos sumų sumažinimo, taikomo dėl vėlavimo pateikti 2012 m. su žemynine Portugalija ir Madeira susijusias bendrąsias paraiškas

26

 

*

2012 m. liepos 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 646/2012, kuriuo nustatomos taisyklės, susijusios su vienkartinėmis ir periodinėmis baudomis, pagalEuropos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 (1)

29

 

 

2012 m. liepos 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 647/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

36

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas 2012/388/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui

38

 

*

2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas 2012/389/BUSP dėl Europos Sąjungos regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo Somalio pusiasalyje misijos (EUCAP NESTOR)

40

 

*

2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas 2012/390/BUSP, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afrikos Sąjungoje įgaliojimų terminas

44

 

*

2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas 2012/391/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/279/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

47

 

*

2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger)

48

 

*

2012 m. liepos 16 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2012/393/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/486/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane

52

 

 

2012/394/ES

 

*

2011 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas dėl priemonių, kurių Italija ketina imtis pagal Direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos) 14 straipsnį, suderinamumo su ES teise

57

 

 

2012/395/ES

 

*

2012 m. liepos 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pripažįstama, kad schema „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ tinka atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytiems tvarumo kriterijams įrodyti

62

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2012/396/ES

 

*

2012 m. vasario 17 d. ES ir PIO jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2012, kuriuo įsteigiami šeši pakomitečiai ir panaikinamas EB-PIO jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2008

64

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top