Help Print this page 

Document L:2012:106:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 106, 2012m. balandis 18d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.106.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 106

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. balandžio 18d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. balandžio 12 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 325/2012, kuriuo importuojamai Indijos ir Kinijos Liaudies Respublikos kilmės oksalo rūgščiai nustatomas galutinis antidempingo muitas ir jai nustatyto laikinojo muito galutinis surinkimas

1

 

*

2012 m. balandžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 326/2012 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IX priede 2011–2012 metams nustatytų nacionalinių pieno kvotų paskirstymo į pristatymo ir tiesioginio pardavimo kvotas

11

 

*

2012 m. balandžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 327/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1291/2009 nuostatos, susijusios su Slovakijos respondentinių valdų ekonominio dydžio ribomis ir skaičiumi

13

 

*

2012 m. balandžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 328/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 62/2006 dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos telematikos priemonių krovinių vežimo paslaugoms posistemio techninių sąveikos specifikacijų (1)

14

 

 

2012 m. balandžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 329/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

20

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/197/ES

 

*

2012 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl pasienio kontrolės postų ir TRACES veterinarijos padalinių sąrašų iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/821/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 2377)  (1)

22

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2012/198/ES

 

*

2012 m. vasario 20 d. ES ir Tuniso asociacijos Tarybos sprendimas Nr. 1/2012, kuriuo iš dalies keičiama Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją, 4 protokolo dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų 15 straipsnio 7 dalis

28

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top