Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:080:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 80, 2012m. kovas 20d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.080.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 80

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. kovo 20d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 237/2012 dėl leidimo naudoti iš Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) gaunamą alfa-galaktozidazę (EC 3.2.1.22) ir iš Aspergillus niger (CBS 120604) gaunamą endo-1,4-beta-gliukanazę (EC 3.2.1.4) kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą (leidimo turėtojas Kerry Ingredients and Flavours) (1)

1

 

*

2012 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 238/2012, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande (SGN)]

4

 

 

2012 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 239/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

9

 

 

2012 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 240/2012 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2012 m. kovo mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

11

 

 

2012 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 241/2012 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2012 m. kovo mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leidžiamą naudoti tam tikrų kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų tarifinę kvotą

13

 

 

2012 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 242/2012 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2012 m. kovo mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

15

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2012 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimas 2012/158/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/173/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Bosnijoje ir Hercegovinoje

17

 

*

2012 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimas 2012/159/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/172/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms atsižvelgiant į padėtį Egipte

18

 

 

2012/160/ES

 

*

2012 m. kovo 1 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikrų nacionalinių nuostatų, apie kurias pranešė Vokietijos Federacinė Vyriausybė, kuriomis ir po Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos taikymo pradžios dienos paliekamos galioti švino, bario, arseno, stibio, gyvsidabrio ir nitrozoaminų ir nitrojunginių žaisluose koncentracijos ribinės vertės (1)

19

 

 

2012/161/ES

 

*

2012 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 732/2008 17 straipsnio 2 dalį inicijuojamas tyrimas dėl Jungtinių Tautų bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos veiksmingo įgyvendinimo Bolivijoje

30

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2012/162/ES

 

*

2011 m. gruodžio 20 d. Komiteto, įsteigto pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl atitikties vertinimo abipusio pripažinimo, sprendimas Nr. 1/2011 dėl 19 skyriaus „Keleiviniai lynų kelio įrenginiai“ įtraukimo į 1 priedą ir 1 priedo teisinių nuorodų atnaujinimo

31

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2012 m. sausio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 29/2012 dėl prekybos alyvuogių aliejumi standartų klaidų ištaisymas (OL L 12, 2012 1 14)

39

 

*

2009 m. birželio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 560/2009, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 874/2004, nustatantį .eu aukščiausio lygio domeno įdiegimo ir funkcijų viešosios tvarkos taisykles bei registracijai taikomus principus, klaidų ištaisymas (OL L 166, 2009 6 27)

39

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top