EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:320:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 320, 2011m. gruodis 3d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2011.320.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 320

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. gruodžio 3d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija apie Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą įsigaliojimą

1

 

 

2011/790/ES

 

*

2011 m. lapkričio 14 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Centrinės Afrikos Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (FLEGT) pasirašymo

2

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1256/2011, kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1124/2010

3

 

*

2011 m. lapkričio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1257/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2008, kuriuo skiriamos aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir sušaldytos jautienos bei sušaldytos buivolienos tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas

12

 

*

2011 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1258/2011, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios nitratų koncentracijos maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 (1)

15

 

*

2011 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1259/2011, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios dioksinų ir dioksinų tipo PCB koncentracijos maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 (1)

18

 

*

2011 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1260/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 945/2010, kuriuo patvirtinamas planas skirti valstybėms narėms 2011 biudžetiniais metais lėšų maisto produktams iš intervencinių atsargų tiekti labiausiai nepasiturintiems asmenims ES ir kuriuo nukrypstama nuo tam tikrų Reglamento (ES) Nr. 807/2010 nuostatų

24

 

 

2011 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1261/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

26

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/791/ES

 

*

2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2011/734/ES, skirtas Graikijai, kuriuo siekiama sugriežtinti ir sustiprinti fiskalinę priežiūrą bei įspėti Graikiją imtis deficito mažinimo priemonių, kaip manoma, reikalingų perviršinio deficito padėčiai ištaisyti

28

 

 

2011/792/BUSP

 

*

2011 m. gruodžio 2 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas Atalanta/4/2011 dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų apiplėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), ES pajėgų vado skyrimo

32

 

 

2011/793/ES

 

*

2011 m. spalio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl pozicijos, kurią Europos Sąjunga turi priimti Žemės ūkio jungtiniame komitete, įsteigtame remiantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, dėl to susitarimo 9 priedo pakeitimo

33

 

 

2011/794/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2010 m. Nyderlanduose taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8714)

37

 

 

2011/795/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2009 m. Italijoje taikant skubias kovos su vezikuline kiaulių liga priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8715)

39

 

 

2011/796/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms 2008 m. gruodžio mėn. ir 2009 m. sausio mėn. Klopenburge, Vokietijoje, taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8716)

41

 

 

2011/797/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2009 m. Ispanijoje taikant skubias kovos su Niukaslo liga priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8717)

43

 

 

2011/798/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms 2009 m. Ispanijoje taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8721)

45

 

 

2011/799/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms 2007 m. Lenkijoje taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8722)

47

 

 

2011/800/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms 2007 m. Vokietijoje taikant skubias kovos su mėlynojo liežuvio liga priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8723)

49

 

 

2011/801/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms planuojant skubią vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos Prancūzijoje 2007 ir 2008 m., atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8727)

50

 

 

2011/802/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms planuojant skubią vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos Italijoje 2007 ir 2008 m., atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8728)

52

 

 

2011/803/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms planuojant skubią vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos Austrijoje 2007 ir 2008 m., atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8729)

54

 

 

2011/804/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms planuojant skubią vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos Nyderlanduose 2007 ir 2008 m., atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8732)

56

 

 

2011/805/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms planuojant skubią vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos Švedijoje 2007 ir 2008 m., atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8737)

58

 

 

2011/806/ES

 

*

2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms planuojant skubią vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos Liuksemburge 2007 ir 2008 m., atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8742)

60

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top