Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:185:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 185, 2011m. liepa 15d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.185.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 185

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. liepos 15d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 677/2011, kuriuo nustatomos išsamios oro eismo valdymo (OEV) tinklo funkcijų vykdymo taisyklės ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2010 (1)

1

 

*

2011 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 678/2011, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, II priedas ir iš dalies keičiami IV, IX ir XI priedai (Pagrindų direktyva) (1)

30

 

*

2011 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 679/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1974/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles

57

 

*

2011 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2011, kuriuo nustatomos 2011 m. viršutinės biudžeto ribos, taikomos tam tikroms tiesioginės paramos schemoms, numatytoms Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009

62

 

 

2011 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 681/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

72

 

 

2011 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 682/2011 dėl mažiausio muito, nustatytino vykdant pirmą dalinį konkursą pagal konkurso procedūrą, pradėtą Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 634/2011

74

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/415/ES

 

*

2011 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimas, pataisyti Komisijos direktyvos 2010/19/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/226/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, siekiant pritaikyti jas prie tam tikrų kategorijų variklinių transporto priemonių ir jų priekabų purslų taškymo ribojimo sistemų technikos pažangos, nuostatas dėl dalinio Direktyvos 2007/46/EB priedų pakeitimo (1)

76

 

 

2011/416/ES

 

*

2011 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo patvirtinamos tam tikros iš dalies pakeistos 2011 m. gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo ir stebėsenos programos ir iš dalies keičiamos Sprendimo 2010/712/ES nuostatos dėl Sąjungos finansinio įnašo, skirto tam tikroms šiuo sprendimu patvirtintoms programoms (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 4993)

77

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2011 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimo 2011/332/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje, klaidų ištaisymas (OL L 149, 2011 6 8)

79

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top