Help Print this page 

Document L:2011:123:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 123, 2011m. gegužė 12d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.123.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 123

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. gegužės 12d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. gegužės 4 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 453/2011, kuriuo, remiantis priemonių galiojimo termino peržiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės furfuraldehidui

1

 

*

2011 m. gegužės 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 454/2011 dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos (1)

11

 

 

2011 m. gegužės 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 455/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

68

 

 

2011 m. gegužės 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 456/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

70

 

 

IV   Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. remiantis EB sutartimi, ES sutartimi ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi

 

*

2009 m. liepos 23 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 343/09/COL dėl Timės savivaldybės sandorių dėl turto objektų Nr. 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70 ir 2/32 (Norvegija)

72

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top