Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:111:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 111, 2011m. balandis 30d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.111.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 111

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. balandžio 30d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. balandžio 29 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 419/2011, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 560/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

1

 

*

2011 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 420/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (1)

3

 

 

2011 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 421/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

7

 

 

2011 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 422/2011, kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2011 m. gegužės 1 d.

9

 

 

2011 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 423/2011 dėl grūdų pardavimo kainų atskiruose Reglamentu (ES) Nr. 1017/2010 pradėtų konkursų vienuoliktuosiuose etapuose

12

 

 

2011 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 424/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

14

 

 

2011 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 425/2011, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas tam tikrų pieno produktų, eksportuotinų į Dominikos Respubliką pagal Reglamente (EB) Nr. 1187/2009 nustatytas kvotas, eksporto licencijų paraiškoms

16

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. balandžio 29 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2011/261/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui

17

 

 

2011/262/ES

 

*

2011 m. balandžio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl propizochloro neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/941/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 2726)  (1)

19

 

 

2011/263/ES

 

*

2011 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis indaplovėse naudojamiems plovikliams suteikiamas ES ekologinis ženklas, nustatymo (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 2806)  (1)

22

 

 

2011/264/ES

 

*

2011 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis skalbinių plovikliams suteikiamas ES ekologinis ženklas, nustatymo (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 2815)  (1)

34

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2011 m. sausio 24 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 61/2011, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 2568/91 dėl maišyto alyvuogių aliejaus ir maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus savybių ir dėl atitinkamų analizės metodų, klaidų ištaisymas (OL L 23, 2011 1 27)

48

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top