Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:105:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 105, 2011m. balandis 21d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.105.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 105

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. balandžio 21d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2011 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 395/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2011 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 396/2011, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

3

 

 

2011 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 397/2011, kuriuo mažiausia Reglamentu (ES) Nr. 447/2010 pradėto konkurso dvidešimto atskiro etapo pieno miltelių pardavimo kaina nenustatoma

5

 

 

2011 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 398/2011, kuriuo nustatomos kiaušinių sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

6

 

 

2011 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 399/2011, kuriuo nustatomos kiaulienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

8

 

 

2011 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 400/2011, kuriuo nustatomos pieno ir pieno produktų eksporto grąžinamosios išmokos

10

 

 

2011 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 401/2011, nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

14

 

 

2011 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 402/2011, kuriuo nustatomi grąžinamųjų išmokų už pieną ir pieno produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, dydžiai

16

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2011/52/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga karboksinas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/934/EB (1)

19

 

*

2011 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2011/53/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga dazometas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/934/EB (1)

24

 

*

2011 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2011/54/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga metaldehidas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/934/EB (1)

28

 

 

IV   Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. remiantis EB sutartimi, ES sutartimi ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi

 

*

2008 m. gruodžio 17 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 788/08/COL, šešiasdešimt septintąjį kartą iš dalies keičiantis procedūrines ir esmines taisykles valstybės pagalbos srityje, iš dalies keičiant esamus skyrius dėl orientacinių ir diskonto normų ir dėl garantijomis suteikiamos valstybės pagalbos, įtraukiant naują skyrių dėl neteisėtos ir nesuderinamos valstybės pagalbos susigrąžinimo, dėl valstybės pagalbos kinematografijos ir kitiems garso ir vaizdo kūriniams ir dėl valstybės pagalbos geležinkelio įmonėms

32

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2011 m. kovo 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 222/2011, kuriuo nustatomos išimtinės priemonės dėl nekvotinio cukraus ir izogliukozės išleidimo į Sąjungos rinką taikant sumažintą pertekliaus mokestį 2010–2011 prekybos metais, klaidų ištaisymas (OL L 60, 2011 3 5)

79

 

*

2011 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimo 2011/106/BUSP, kuriuo pritaikomos Sprendime 2002/148/EB, užbaigiančiame konsultacijas su Zimbabve, remiantis AKR ir EB partnerystės susitarimo 96 straipsniu, nurodytos priemonės ir pratęsiamas jų taikymo laikotarpis klaidų ištaisymas (OL L 43, 2011 2 17)

79

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top