EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:079:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 79, 2011m. kovas 25d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.079.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 79

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. kovo 25d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2011/181/ES

 

*

2010 m. spalio 15 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimo pasirašymo ir laikino taikymo

1

 

 

2011/182/ES

 

*

2011 m. kovo 9 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Ukrainos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo galiojimo pratęsimo

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. kovo 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 291/2011 dėl kontroliuojamų medžiagų, išskyrus hidrochlorfluorangliavandenilius, kurias pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų Sąjungoje leidžiama naudoti laboratorijų ir analizės reikmėms, svarbiausių reikmių

4

 

*

2011 m. kovo 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 292/2011, kuriuo nustatomas turimo nekvotinės izogliukozės kiekio pardavimo Sąjungos rinkoje taikant sumažintą pertekliaus mokestį paskirstymo koeficientas, atmetamos paskesnės paraiškos turimą nekvotinės izogliukozės kiekį parduoti Sąjungos rinkoje taikant sumažintą pertekliaus mokestį ir baigiamas turimo nekvotinės izogliukozės kiekio pardavimo Sąjungos rinkoje taikant sumažintą pertekliaus mokestį paraiškų teikimo laikotarpis

7

 

*

2011 m. kovo 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 293/2011, kuriuo nustatomas turimo nekvotinio cukraus kiekio pardavimo Sąjungos rinkoje taikant sumažintą pertekliaus mokestį paskirstymo koeficientas, atmetamos paskesnės paraiškos turimą nekvotinio cukraus kiekį parduoti Sąjungos rinkoje taikant sumažintą pertekliaus mokestį ir baigiamas turimo nekvotinio cukraus kiekio pardavimo Sąjungos rinkoje taikant sumažintą pertekliaus mokestį paraiškų teikimo laikotarpis

8

 

 

2011 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 294/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

9

 

 

2011 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 295/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

11

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/183/ES

 

*

2011 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimas dėl Audito Rūmų nario skyrimo

13

 

 

2011/184/ES

 

*

2011 m. kovo 24 d. Komisijos sprendimas dėl kontroliuojamų medžiagų, kurias pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų leidžiama 2011 m. į Sąjungą importuoti ar joje gaminti laboratorijų ir analizės reikmėms, kiekių paskirstymo (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 1819)

14

 

 

2011/185/ES

 

*

2011 m. kovo 24 d. Komisijos sprendimas dėl kontroliuojamų medžiagų importo kvotų ir kiekių, kuriuos galima išleisti į laisvą apyvartą Sąjungoje 2011 m. sausio 1 d.–2011 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, paskirstymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2009 (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 1820)

18

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 klaidų ištaisymas (OL L 102, 2006 4 11)

26

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top