Help Print this page 

Document L:2011:063:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 63, 2011m. kovas 10d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.063.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 63

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. kovo 10d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija apie Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo diplomatinių, tarnybinių arba oficialių pasų turėtojams įsigaliojimą

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 230/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 992/95 nuostatos dėl tam tikrų Norvegijos kilmės žemės ūkio ir žuvininkystės produktų Sąjungos tarifinių kvotų

2

 

 

2011 m. kovo 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 231/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

13

 

 

2011 m. kovo 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 232/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

15

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/153/ES

 

*

2011 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos pozicijos EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo XX priedo (Aplinka) pakeitimo

17

 

 

2011/154/ES

 

*

2011 m. kovo 9 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nutraukiamas antidempingo tyrimas dėl tam tikrų importuojamų Indijos kilmės nerūdijančio plieno strypų

21

 

 

2011/155/ES

 

*

2011 m. kovo 9 d. Komisijos sprendimas, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje 27 straipsnio 4 dalyje nurodyto informacinio dokumento skelbimo ir tvarkymo (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 1536)  (1)

22

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2010 m. liepos 1 d. ELPA valstybių nuolatinio komiteto sprendimas Nr. 3/2010/SC dėl ELPA valstybių išlaidų pasidalijimo

26

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top