EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:049:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 49, 2011m. vasaris 24d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.049.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 49

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. vasario 24d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. vasario 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 167/2011, kuriuo baigiama dalinė tarpinė antidempingo priemonių, taikomų tam tikram importuojamam, inter alia, Korėjos Respublikos kilmės polietileno tereftalatui, peržiūra

1

 

*

2011 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 168/2011, kuriuo dėl pašarų priedo Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 naudojimo pašaruose, kuriuose yra maduramicino amonio, natrio monensino, narazino arba robenidino hidrochlorido, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 107/2010 (1)

4

 

*

2011 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 169/2011 dėl leidimo naudoti diklazurilą kaip perlinių vištų lesalų priedą (leidimo turėtojas Janssen Pharmaceutica N.V.) (1)

6

 

*

2011 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 170/2011 dėl leidimo naudoti Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 kaip nujunkytų paršelių pašaro priedą ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1200/2005 (leidimo turėtojas – Prosol SpA) (1)

8

 

*

2011 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 171/2011 dėl leidimo naudoti 6-fitazę (EC 3.1.3.26), gautą iš Aspergillus oryzae DSM 14223, kaip naminių paukščių ir kiaulių pašarų priedą ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 255/2005 (leidimo turėtojas – DSM Nutritional Products Ltd., atstovaujamas DSM Nutritional Products Sp. z o.o) (1)

11

 

*

2011 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 172/2011, kuriuo iš anksto nustatomas 2011 m. pagalbos už privatų sviesto sandėliavimą dydis

14

 

*

2011 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 173/2011, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (EB) Nr. 2095/2005, (EB) Nr. 1557/2006, (EB) Nr. 1741/2006, (EB) Nr. 1850/2006, (EB) Nr. 1359/2007, (EB) Nr. 382/2008, (EB) Nr. 436/2009, (EB) Nr. 612/2009, (EB) Nr. 1122/2009, (EB) Nr. 1187/2009 ir (ES) Nr. 479/2010 nuostatos dėl įpareigojimų teikti pranešimus bendrai organizuojant žemės ūkio rinkas ir įgyvendinant tiesioginės paramos ūkininkams schemas

16

 

*

2011 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 174/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei

23

 

 

2011 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 175/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

31

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. vasario 23 d. Komisijos direktyva 2011/15/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/59/EB, įdiegianti Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą (1)

33

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/122/ES

 

*

2011 m. vasario 22 d. Komisijos sprendimas dėl nuostatos, kuria leidžiama nukrypti nuo Tarybos sprendime 2001/822/EB nustatytų kilmės taisyklių, kiek tai susiję su tam tikrais iš Sen Pjero ir Mikelono importuojamais žuvininkystės produktais (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 986)

37

 

 

2011/123/ES

 

*

2011 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš esmės pripažįstama, kad dėl galimo sedaksano ir Bacillus firmus I-1582 įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą nuodugniam patikrinimui pateikti dokumentų rinkiniai yra išsamūs (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 989)  (1)

40

 

 

2011/124/ES

 

*

2011 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš esmės pripažįstama, kad dėl galimo etametsulfurono įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą nuodugniam patikrinimui pateikti dokumentų rinkiniai yra išsamūs (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 991)  (1)

42

 

 

IV   Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. remiantis EB sutartimi, ES sutartimi ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi

 

*

2009 m. liepos 8 d. ELPA Priežiūros Institucijos Sprendimas Nr. 305/09/COL dėl Nutodeno savivaldybės ir Becromal Norway AS sudaryto elektros energijos pardavimo susitarimo (Norvegija)

44

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2011 m. vasario 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 143/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas, klaidų ištaisymas (OL L 44, 2011 2 18)

52

 

*

2011 m. vasario 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 144/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 206/2010, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai, klaidų ištaisymas (OL L 44, 2011 2 18)

53

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top