Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:046:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 46, 2011m. vasaris 19d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.046.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 46

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. vasario 19d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. vasario 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 149/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) patobulinimu (1)

1

 

*

2011 m. vasario 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 150/2011, kuriuo dėl ūkiuose auginamų ir laukinių medžiojamųjų gyvūnų ir jų mėsos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedas (1)

14

 

*

2011 m. vasario 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 151/2011, kuriuo dėl ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedas (1)

17

 

*

2011 m. vasario 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 152/2011, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Chosco de Tineo (SGN))

21

 

 

2011 m. vasario 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 153/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

23

 

 

2011 m. vasario 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 154/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

25

 

 

2011 m. vasario 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 155/2011 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2011 m. vasario mėnesio dienas, atsižvelgiant į pagal Reglamentą (EB) Nr. 620/2009 administruojamą aukštos kokybės jautienos tarifinę kvotą

27

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/110/ES

 

*

2010 m. rugsėjo 15 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos, kurią Italija planuoja suteikti Fri-El Acerra S.r.l. (byla C 8/09 (ex N 357/08)) (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 6159)  (1)

28

 

 

2011/111/ES

 

*

2011 m. vasario 18 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Tarybos direktyvą 92/66/EEB Prancūzijai leidžiama išvežti vienadienius paukščių jauniklius ir jaunas dedekles už apsaugos zonos, nustatytos dėl Niukaslo ligos protrūkio Kot d'Armoro departamente, ribų (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 869)  (1)

44

 

 

2011/112/ES

 

*

2011 m. vasario 18 d. Komisijos sprendimas, kuriuo keičiamas Komisijos sprendimas 2008/620/EB, kuriuo nustatoma speciali kontrolės ir tikrinimo programa, susijusi su Kategato Šiaurės sąsiaurio, Šiaurės jūros, Skagerako sąsiaurio, rytinės Lamanšo sąsiaurio dalies, vandenų į vakarus nuo Škotijos ir Airijos jūros menkių ištekliais (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 899)

46

 

 

2011/113/ES

 

*

2011 m. vasario 18 d. Komisijos sprendimas dėl Italijos mokėjimo agentūros 2006 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) Garantijų skyriaus finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 911)

47

 

 

2011/114/ES

 

*

2011 m. vasario 18 d. Komisijos sprendimas, kuriuo keičiamas Sprendimas 2008/589/EB, kuriuo nustatoma speciali kontrolės ir tikrinimo programa, susijusi su Baltijos jūros menkių ištekliais (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 938)

50

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2011/115/ES

 

*

2010 m. spalio 18 d. Komiteto, įsteigto pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl atitikties vertinimo abipusio pripažinimo, Sprendimas Nr. 1/2010 dėl 1 priedo 12 skyriaus „Motorinės transporto priemonės“ dalinio pakeitimo ir naujo 18 skyriaus „Biocidiniai produktai“ įtraukimo į 1 priedą

51

 

 

IV   Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. remiantis EB sutartimi, ES sutartimi ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi

 

*

2009 m. gegužės 20 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 235/09/COL dėl laikinosios nedidelės pagalbos schemos (Norvegija)

59

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 640/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi elektros variklių ekologinio projektavimo reikalavimai, klaidų ištaisymas (OL L 191, 2009 7 23)

63

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top