Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:029:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 29, 2011m. vasaris 03d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.029.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 29

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. vasario 3d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 87/2011, kuriuo skiriama ES bičių sveikatos etaloninė laboratorija, nustatomi jos papildomi įsipareigojimai ir užduotys bei kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas

1

 

*

2011 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 88/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl švietimo ir mokymo sistemų statistikos (1)

5

 

 

2011 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 89/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

28

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2011/73/ES

 

*

2011 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas, kuriuo leidžiama tiekti rinkai valgomojo dantenio (Lentinula edodes) micelio ekstraktą kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 442)

30

 

 

2011/74/ES

 

*

2011 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/248/EB leidžiant ir toliau laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų, taikomų sodinti skirtiems Argentinos kilmės braškių (Fragaria L.) daigams, išskyrus sėklas (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 447)

32

 

 

2011/75/ES

 

*

2011 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/249/EB leidžiant ir toliau laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų, taikomų sodinti skirtiems Čilės kilmės braškių (Fragaria L.) daigams, išskyrus sėklas (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 477)

33

 

 

2011/76/ES

 

*

2011 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas, kuriuo leidžiama tiekti rinkai Aspergillus niger chitingliukaną kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 480)

34

 

 

IV   Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. remiantis EB sutartimi, ES sutartimi ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi

 

*

2009 m. gegužės 8 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 205/09/COL dėl laikino iš esmės patikimų bankų kapitalo atkūrimo, siekiant paskatinti finansinį stabilumą ir realiosios ekonomikos kreditavimą, schemos (Norvegija)

36

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top