Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:322:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 322, 2010m. gruodis 08d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.322.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 322

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. gruodžio 8d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, kuriame išdėstomos Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo programoje „Veiklus jaunimas“ ir veiksmų programoje mokymosi visą gyvenimą srityje (2007–2013 m.) nuostatos ir sąlygos, laikino taikymo

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1137/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 147/2003 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Somaliui

2

 

*

2010 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1138/2010, kuriuo 140-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu

4

 

*

2010 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1139/2010, kuriuo 141-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu

6

 

*

2010 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1140/2010, kuriuo 5 000 tonų trumpojo linų pluošto ir kanapių pluošto kaip nacionalinis garantuotas kiekis 2010–2011 prekybos metams paskirstomas Danijai, Graikijai, Airijai, Italijai ir Liuksemburgui

9

 

*

2010 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1141/2010, kuriuo nustatomi antrosios grupės veikliųjų medžiagų įrašų Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priede galiojimo pratęsimo tvarka ir tų medžiagų sąrašas (1)

10

 

*

2010 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1142/2010, kuriuo dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su sąlygomis, kuriomis galima taikyti Tarybos direktyvoje 2000/75/EB numatyto tam tikriems gyvūnams taikomo išvežimo draudimo išimtį, taikymo laikotarpio iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1266/2007 (1)

20

 

*

2010 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1143/2010, kuriuo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų dėl tam tikrų dekoratyvinių vandens gyvūnų, skirtų uždaroms dekoratyvinių vandens gyvūnų laikymo vietoms, taikymo laikotarpio iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1251/2008 (1)

22

 

*

2010 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1144/2010, kuriuo uždraudžiama su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastąsias brosmes V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

24

 

*

2010 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1145/2010, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastąsias brosmes V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

26

 

*

2010 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1146/2010, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti jūrines plekšnes VIII, IX ir X zonose ir Žvejybos rytų vidurio Atlante komiteto (ŽRVAK) 34.1.1 rajono ES vandenyse

28

 

*

2010 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1147/2010, kuriuo uždraudžiama su Estijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos 3M zonoje

30

 

*

2010 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1148/2010, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (ŽŠVAO) 3M zonoje

32

 

*

2010 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1149/2010, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juodąsias kalavijas V, VI, VII ir XII zonų Bendrijos vandenyse ir vandenyse, į kuriuos trečiosios valstybės neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai

34

 

 

2010 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1150/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

36

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2010 m. gruodžio 7 d. Komisijos direktyva 2010/90/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga piridabenas, ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/934/EB (1)

38

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/757/ES

 

*

2010 m. lapkričio 18 d. Tarybos sprendimas dėl Belgijos miesto paskelbimo 2015 m. Europos kultūros sostine

42

 

 

2010/758/ES

 

*

2010 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Bulgarijoje pradžios

43

 

 

2010/759/ES

 

*

2010 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas dėl kontrolės priemonių taikymo 4-metilmetkatinonui (mefedronui)

44

 

 

2010/760/ES

 

*

2010 m. gruodžio 6 d. Komisijos sprendimas dėl prekių, skirtų nemokamai išdalyti ar naudotis asmenims, nukentėjusiems per 2010 m. pavasarį Vengrijoje įvykusį potvynį, importo be muito (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 8482)

46

 

 

2010/761/ES

 

*

2010 m. gruodžio 7 d. Komisijos sprendimas, kuriuo dėl Vengrijos ir Jungtinės Karalystės patvirtintų priemonių prieš pavasarinę karpių viremiją iš dalies keičiami Sprendimo 2010/221/ES I ir II priedai (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 8617)  (1)

47

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2010 m. lapkričio 6 d. Komisijos direktyvos 2010/89/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga chinmerakas, ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/934/EB, klaidų ištaisymas (OL L 320, 2010 12 7)

50

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top