Help Print this page 

Document L:2010:319:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 319, 2010m. gruodis 04d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.319.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 319

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. gruodžio 4d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/713/ES

 

*

2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas dėl atitikties ir tinkamumo naudoti vertinimo ir EB patikros procedūrų modulių, skirtų naudoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB priimtose techninėse sąveikos specifikacijose (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 7582)  (1)

1

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top