EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:318:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 318, 2010m. gruodis 04d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.318.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 318

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. gruodžio 4d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. lapkričio 29 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1124/2010, kuriuo nustatomos 2011 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės

1

 

*

2010 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1125/2010, kuriuo nustatomi grūdų intervenciniai centrai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1173/2009

10

 

*

2010 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1126/2010, kuriuo dėl pereinamojo laikotarpio, reikalingo pašalinti Žaliojo Kyšulio Respublikai iš šalių, gaunančių lengvatas pagal mažiausiai išsivysčiusioms šalims taikomą specialiąją priemonę, sąrašo, pratęsimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1547/2007

14

 

*

2010 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1127/2010, kuriuo nustatomas pereinamasis laikotarpis, reikalingas pašalinti Maldyvų Respublikai iš šalių, gaunančių lengvatas pagal mažiausiai išsivysčiusioms šalims taikomą specialiąją priemonę, sąrašo, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 732/2008 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

15

 

*

2010 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1128/2010, kuriuo uždraudžiama su Nyderlandų vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europines paprastąsias jūrines lydekas VI ir VII zonose, Vb zonos ES ir tarptautiniuose vandenyse, XII ir XIV zonų tarptautiniuose vandenyse

16

 

*

2010 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1129/2010, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti didžiaakes siūlapelekes vėgėles VIII ir IX zonų Bendrijos vandenyse ir vandenyse, į kuriuos trečiosios valstybės neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai

18

 

*

2010 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1130/2010, kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juoduosius paltusus IIa ir IV zonų ES vandenyse ir Vb bei VI zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

20

 

*

2010 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1131/2010, kuriuo uždraudžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes IIa ir IV zonų ES vandenyse ir IIIa zonos dalyje, kuriai nepriklauso Skagerako ir Kategato sąsiauriai

22

 

*

2010 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1132/2010, kuriuo uždraudžiama su Danijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius dygliaryklius IIa ir IV zonų ES vandenyse

24

 

*

2010 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1133/2010, kuriuo uždraudžiama su Suomijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes 22–24 pakvadračių EB vandenyse

26

 

*

2010 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1134/2010, kuriuo uždraudžiama su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti didžiaakes siūlapelekes vėgėles VIII ir IX zonų Bendrijos vandenyse ir vandenyse, į kuriuos trečiosios valstybės neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai

28

 

 

2010 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1135/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

30

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2010 m. gruodžio 3 d. Komisijos direktyva 2010/87/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga fenbukonazolas, ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/934/EB (1)

32

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/739/ES

 

*

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Airijos paraiška EGF/2009/021 IE/SR Technics)

36

 

 

2010/740/ES

 

*

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Nyderlandų paraiška „EGF/2009/024 NL/Šiaurės Olandija ir Pietų Olandija, 58 skyrius“)

37

 

 

2010/741/ES

 

*

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Nyderlandų paraiška EGF/2009/027 NL/Šiaurės Brabantas ir Pietų Olandija, 18 skyrius)

38

 

 

2010/742/ES

 

*

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Nyderlandų paraiška „EGF/2009/028 NL/Limburgas, 18 skyrius“)

39

 

 

2010/743/ES

 

*

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Nyderlandų paraiška „EGF/2009/029 NL/Gelderlandas (NL22) ir Overeiselis (NL21), 18 skyrius“)

40

 

 

2010/744/ES

 

*

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Nyderlandų paraiška EGF/2009/026 NL/Šiaurės Olandija ir Utrechtas, 18 skyrius)

41

 

 

2010/745/ES

 

*

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą

42

 

 

2010/746/ES

 

*

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Nyderlandų paraiška „EGF/2009/030 NL/Drentė, 18 skyrius“)

43

 

*

2010 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas 2010/747/BUSP, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2005/797/BUSP ir Tarybos sprendimas 2009/955/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose

44

 

 

2010/748/ES

 

*

2010 m. lapkričio 29 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/441/EB, leidžiantis Italijos Respublikai taikyti priemones, nukrypstančias nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 straipsnio

45

 

 

2010/749/ES

 

*

2010 m. gruodžio 2 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2007/453/EB nuostatos dėl Indijos, Peru, Panamos ir Pietų Korėjos padėties, susijusios su GSE (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 8352)  (1)

47

 

 

2010/750/ES

 

*

2010 m. gruodžio 3 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomas Estijai, Kiprui, Latvijai, Lenkijai, Lietuvai, Maltai ir Slovakijai mokėtinas arba iš jų susigrąžintinas galutinis likutis, susidaręs baigus vieną iš pereinamojo laikotarpio kaimo plėtros programų, finansuojamų Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 8471)

49

 

 

2010/751/ES

 

*

2010 m. lapkričio 29 d. Europos centrinio banko sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2011 metais patvirtinimo (ECB/2010/25)

52

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top