Help Print this page 

Document L:2010:298:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 298, 2010m. lapkritis 16d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.298.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 298

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. lapkričio 16d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. lapkričio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1032/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 174/2005, nustatantis su karine veikla susijusios pagalbos tiekimo į Dramblio Kaulo Krantą apribojimus

1

 

*

2010 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1033/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1505/2006 nuostatos dėl valstybių narių patikrinimų, atliktų avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo atžvilgiu, rezultatų metinių ataskaitų (1)

5

 

*

2010 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1034/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1082/2003 nuostatos, susijusios su galvijų identifikavimo ir registravimo reikalavimais (1)

7

 

*

2010 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1035/2010, kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės melaminui nustatomas laikinasis antidempingo muitas

10

 

*

2010 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1036/2010, kuriuo importuojamiems Bosnijos ir Hercegovinos kilmės ceolito A milteliams nustatomas laikinasis antidempingo muitas

27

 

 

2010 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1037/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

44

 

 

2010 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1038/2010, kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2010 m. lapkričio 16 d.

46

 

 

2010 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1039/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

49

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/690/ES

 

*

2010 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos sprendimas dėl valstybinės pagalbos C 40/08 (ex N 163/08), kurią Lenkija suteikė bendrovei PZL Hydral S.A. (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 5406)  (1)

51

 

 

2010/691/ES

 

*

2010 m. lapkričio 15 d. Komisijos sprendimas, kuriuo Čekijos Respublikai leidžiama nukrypti nuo Sprendimo 2006/679/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų taikymo geležinkelio linijai „Strančice–České Budějovice“ (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 7789)

85

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1015/2010, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių skalbyklių ekologinio projektavimo reikalavimai, klaidų ištaisymas (OL L 293, 2010 11 11)

87

 

*

Klaidų ištaisymas 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 klaidų ištaisymas (OL L 39, 2008 2 13)

87

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top