Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:256:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 256, 2010m. rugsėjis 30d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.256.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 256

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. rugsėjo 30d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 862/2010/ES dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių įgyvendinamoje Jungtinėje Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programoje (BONUS) (1)

1

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 863/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 967/2006 nuostatos dėl nekvotinio cukraus eksporto ir apmokestinimo galutinių terminų

15

 

 

2010 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 864/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

17

 

 

2010 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 865/2010, kuriuo nustatoma mažiausia Reglamentu (ES) Nr. 446/2010 pradėto konkurso septinto atskiro etapo sviesto pardavimo kaina

19

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/579/ES

 

*

2010 m. rugsėjo 27 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Vokietijos Federacinei Respublikai ir Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei leidžiama taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 5 straipsnio

20

 

 

2010/580/ES

 

*

2010 m. rugsėjo 27 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Nyderlandų Karalystei leidžiama taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio

22

 

 

2010/581/ES

 

*

2010 m. rugsėjo 27 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo leidžiama Lenkijos Respublikai taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 straipsnio

24

 

 

2010/582/ES

 

*

2010 m. rugsėjo 27 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Prancūzijos Respublikai ir Italijos Respublikai leidžiama taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 5 straipsnio

26

 

 

2010/583/ES

 

*

2010 m. rugsėjo 27 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Rumunijai leidžiama taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio

27

 

 

2010/584/ES

 

*

2010 m. rugsėjo 27 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Latvijos Respublikai leidžiama taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio

29

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2010 m. vasario 10 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 43/10/COL, kuriuo iš dalies keičiamas Europos ekonominės erdvės susitarimo I priedo I skyriaus 1.2 dalies 39 punkte pateikiamas pasienio kontrolės punktų Islandijoje ir Norvegijoje, patvirtintų atlikti gyvų gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų iš trečiųjų šalių veterinarinius patikrinimus, sąrašas ir panaikinamas 2008 m. gegužės 21 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas 301/08/COL

30

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top