Help Print this page 

Document L:2010:233:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 233, 2010m. rugsėjis 03d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.233.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 233

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. rugsėjo 3d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. rugsėjo 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 774/2010 dėl perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo ir bendro perdavimo mokesčių reguliavimo metodo taikymo gairių nustatymo (1)

1

 

*

2010 m. rugsėjo 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 775/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Los Pedroches (SKVN))

7

 

*

2010 m. rugsėjo 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 776/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Génisse Fleur d’Aubrac (SGN))

9

 

*

2010 m. rugsėjo 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 777/2010, kuriuo patvirtinami esminiai Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimai (Prosciutto Toscano (SKVN))

11

 

*

2010 m. rugsėjo 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 778/2010, kuriuo patvirtinami esminiai Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimai (Mela Val di Non (SKVN))

13

 

*

2010 m. rugsėjo 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 779/2010, kuriuo patvirtinami neesminiai saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimai (Thüringer Rotwurst (SGN))

15

 

*

2010 m. rugsėjo 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 780/2010, kuriuo patvirtinami neesminiai saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimai (Thüringer Leberwurst (SGN))

19

 

 

2010 m. rugsėjo 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 781/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

23

 

 

2010 m. rugsėjo 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 782/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metais

25

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2010 m. rugsėjo 2 d. Komisijos direktyva 2010/61/ES, kuria Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais priedai pirmąjį kartą priderinami prie mokslo ir technikos pažangos (1)

27

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top