EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:210:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 210, 2010m. rugpjūtis 11d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.210.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 210

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. rugpjūčio 11d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 715/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 nuostatos dėl nacionalinių sąskaitų keitimų patikslinus statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA)

1

 

*

2010 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 716/2010 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

22

 

*

2010 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2010 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

24

 

 

2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 718/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

26

 

 

2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 719/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metais

28

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos direktyva 2010/50/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB į jos I priedą įrašant veikliąją medžiagą dazometą (1)

30

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2010 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas 2010/437/BUSP, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo

33

 

 

2010/438/ES

 

*

2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pratęsiamas leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo laikotarpis, per kurį Bulgarija gali pareikšti prieštaravimą dėl tam tikrų atliekų, vežamų naudoti į jos teritoriją pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 5434)  (1)

35

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2010 m. birželio 3 d. Tarybos sprendimo 2010/397/ES dėl Europos Sąjungos ir Saliamono Salų žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo klaidų ištaisymas (OL L 190, 2010 7 22)

36

 

*

2010 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvos 2010/45/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklių, klaidų ištaisymas (OL L 189, 2010 7 22)

36

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top