EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:154:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 154, 2010m. birželis 19d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.154.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 154

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. birželio 19d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 530/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (SGN)]

1

 

*

2010 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 531/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (SGN))

3

 

*

2010 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 532/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 423/2007 dėl ribojančių priemonių Iranui

5

 

 

2010 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 533/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

9

 

 

2010 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 534/2010, kuriuo sustabdomas licencijos paraiškų dėl cukraus produktų pagal tam tikras tarifines kvotas teikimas

11

 

 

2010 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 535/2010 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2010 m. birželio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

13

 

 

2010 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 536/2010 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2010 m. birželio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leidžiamą naudoti tam tikrų kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų tarifinę kvotą

15

 

 

2010 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 537/2010 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2010 m. birželio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

17

 

 

2010 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 538/2010 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2010 m. birželio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1384/2007 leidžiamą naudoti paukštienos, kurios kilmės šalis yra Izraelis, tarifinę kvotą

19

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2010 m. birželio 18 d. Komisijos direktyva 2010/38/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga sulfonilfluoridas (1)

21

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/337/ES

 

*

2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

24

 

 

2010/338/ES

 

*

2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

25

 

 

2010/339/ES

 

*

2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

26

 

 

2010/340/ES

 

*

2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

27

 

 

2010/341/BUSP

 

*

2010 m. birželio 11 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUPOL Afghanistan/2/2010 dėl misijos EUPOL Afghanistan vadovo skyrimo

28

 

 

2010/342/ES

 

*

2010 m. birželio 18 d. Komisijos sprendimas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų netaikomas Prancūzijos bankui (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 3853)  (1)

29

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2009 m. birželio 26 d. Komisijos direktyvos 2009/74/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB dėl augalų botaninių pavadinimų ir kitų organizmų mokslinių pavadinimų ir kai kuriuos direktyvų 66/401/EEB, 66/402/EEB ir 2002/57/EB priedus, atsižvelgiant į mokslo ir technikos laimėjimus, klaidų ištaisymas (OL L 166, 2009 6 27)

31

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top