Help Print this page 

Document L:2010:107:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 107, 2010m. balandis 29d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.107.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 107

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. balandžio 29d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. balandžio 26 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 363/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1001/2008, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas tam tikroms importuojamoms, inter alia, Malaizijos kilmės vamzdžių ir vamzdelių jungiamosioms detalėms iš geležies ar plieno

1

 

*

2010 m. balandžio 26 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 364/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1487/2005, įvedantis galutinį antidempingo muitą ir nustatantis laikinojo muito, įvesto tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės gatavų audinių iš poliesterių siūlų (gijų) importui, galutinį surinkimą

6

 

*

2010 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 365/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų – Enterobacteriaceae pasterizuotame piene ir kituose pasterizuotuose skystuose pieno produktuose ir Listeria monocytogenes maistinėje druskoje (1)

9

 

*

2010 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 366/2010, kuriuo 125-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu

12

 

 

2010 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 367/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

15

 

 

2010 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 368/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metais

17

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/241/ES

 

*

2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Nyderlandams atstovaujantis pakaitinis narys

19

 

 

2010/242/ES

 

*

2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Austrijai atstovaujančių nario ir pakaitinio nario skyrimo

20

 

 

2010/243/ES

 

*

2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Ispanijai atstovaujančio pakaitinio nario skyrimo

21

 

 

2010/244/ES

 

*

2010 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš esmės pripažįstama, kad dėl galimo 1,4-dimetilnaftaleno ir ciflumetofeno įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą nuodugniam patikrinimui pateikti dokumentų rinkiniai yra išsamūs (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2518)  (1)

22

 

 

2010/245/ES

 

*

2010 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas, kuriuo leidžiama Prancūzijai iš dalies nukrypti nuo Sprendimo 2006/66/EB dėl transeuropinių paprastųjų geležinkelių posistemio „Riedmenys: triukšmas“ techninių sąveikos specifikacijų ir nuo Sprendimo 2006/861/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos posistemio „Riedmenys: prekiniai vagonai“ techninių sąveikos specifikacijų (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2588)

24

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top