EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:083:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 83, 2010m. kovas 30d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.083.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 83

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. kovo 30d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. kovo 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 267/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams draudimo sektoriuje (1)

1

 

*

2010 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 268/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl Bendrijos institucijų ir įstaigų prieigos suderintomis sąlygomis prie valstybių narių erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų

8

 

 

2010 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 269/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

10

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/181/ES

 

*

2010 m. vasario 16 d. Tarybos sprendimas, viešai paskelbti Rekomendaciją 2010/190/ES, kuria siekiama, kad Graikijos ekonominė politika atitiktų bendrąsias ekonominės politikos gaires ir nebekeltų grėsmės deramam Ekonominės ir pinigų sąjungos veikimui

12

 

 

2010/182/ES

 

*

2010 m. vasario 16 d. Tarybos sprendimas, kuriuo Graikija įspėjama, kad imtųsi deficito mažinimo priemonių, reikalingų perviršinio deficito padėčiai ištaisyti

13

 

 

2010/183/ES

 

*

2010 m. kovo 16 d. Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/459/EB dėl Bendrijos vidutinės trukmės finansinės pagalbos skyrimo Rumunijai

19

 

 

2010/184/BUSP

 

*

2010 m. kovo 5 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas Atalanta/1/2010, iš dalies keičiantis Politinio ir saugumo komiteto sprendimą Atalanta/2/2009 dėl trečiųjų valstybių įnašų į Europos Sąjungos karinę operaciją, skirtą prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), priėmimo bei Politinio ir saugumo komiteto sprendimą Atalanta/3/2009 dėl prie Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), Prisidedančių šalių komiteto įsteigimo

20

 

 

2010/185/BUSP

 

*

2010 m. kovo 23 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas Atalanta/2/2010 dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų apiplėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), ES pajėgų vado skyrimo

22

 

*

2010 m. kovo 29 d., Tarybos sprendimas 2010/186/BUSP, iš dalies keičiantis Bendrąją poziciją 2009/788/BUSP dėl ribojančių priemonių Gvinėjos Respublikai

23

 

 

2010/187/ES

 

*

2010 m. kovo 25 d. Komisijos sprendimas, leisti valstybėms narėms priimti tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 1610)

24

 

 

2010/188/ES

 

*

2010 m. kovo 29 d. Komisijos sprendimas, kuriuo dėl paskelbimo, kad tam tikruose Lenkijos ir Portugalijos administraciniuose regionuose oficialiai nenustatyta enzootinės galvijų leukozės, iš dalies keičiamas Sprendimo 2003/467/EB III priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 1912)  (1)

59

 

 

2010/189/ES

 

*

2010 m. kovo 29 d. Komisijos sprendimas dėl profilaktinio didžiųjų ančių skiepijimo nuo nedidelio patogeniškumo paukščių gripo Portugalijoje ir dėl tokių naminių paukščių bei jų produktų vežimą ribojančių priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 1914)

62

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

2010/190/ES

 

*

2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendacija Graikijai, kuria siekiama, kad Graikijos ekonominė politika atitiktų bendrąsias ekonominės politikos gaires ir nebekeltų grėsmės deramam Ekonominės ir pinigų sąjungos veikimui

65

 

 

2010/191/ES

 

*

2010 m. kovo 22 d. Komisijos rekomendacija dėl eurų banknotų ir monetų, kaip teisėtos mokėjimo priemonės, taikymo srities ir poveikio

70

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top