EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:353:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 353, 2009m. gruodis 31d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.353.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 353

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. gruodžio 31d.


Turinys

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

Puslapis

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

 

2009/1023/TVR

 

*

2009 m. rugsėjo 21 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Islandijos bei Norvegijos Susitarimo dėl Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, ir Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo tam tikrų nuostatų taikymo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir tam tikrų nuostatų laikino taikymo

1

 

 

V   Aktai, priimti nuo 2009 m. gruodžio 1 d. pagal Europos Sąjungos sutartį, Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo steigimo sutartį

 

 

AKTAI, KURIUOS SKELBTI PRIVALOMA

 

*

2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1298/2009, kuriuo skelbiama Reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 nustatyta žemės ūkio produktų, už kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, 2010 m. nomenklatūra

9

 

 

AKTAI, KURIŲ SKELBTI NEPRIVALOMA

 

 

2009/1024/ES

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Šengeno konsultavimosi tinklą (technines specifikacijas)

49

 

 

2009/1025/ES

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas dėl trijų Regionų komiteto Lenkijai atstovaujančių narių ir dviejų Lenkijai atstovaujančių pakaitinių narių skyrimo

68

 

 

2009/1026/ES

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas dėl Portugalijai atstovaujančio Regionų komiteto nario skyrimo

69

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

Klaidų ištaisymas 2009 m. birželio 15 d. Tarybos bendroji pozicija 2009/468/BUSP, atnaujinanti Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu ir panaikinanti Bendrąją poziciją 2009/67/BUSP (OL L 151, 2009 6 16)

70

 

*

Papildymas

71

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top