EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:348:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 348, 2009m. gruodis 29d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.348.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 348

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. gruodžio 29d.


Turinys

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

Puslapis

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

 

2009/1010/TVR

 

*

2009 m. birželio 4 d. Europolo valdybos sprendimas dėl sąlygų, susijusių su duomenų tvarkymu pagal Sprendimo dėl Europolo įsteigimo 10 straipsnio 4 dalį

1

 

 

2009/1011/TVR

 

*

2009 m. birželio 4 d. Europolo valdybos sprendimas dėl Europolo direktoriaus ir jo pavaduotojų atrankos, kadencijos pratęsimo ir atleidimo iš darbo taisyklių

3

 

 

V   Aktai, priimti nuo 2009 m. gruodžio 1 d. pagal Europos Sąjungos sutartį, Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo steigimo sutartį

 

 

AKTAI, KURIUOS SKELBTI PRIVALOMA

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1295/2009, kuriuo nuo 2009 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų įmokų į pensijų sistemą tarifas

9

 

*

2009 m. gruodžio 23 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1296/2009, kuriuo nuo 2009 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai

10

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 2009/1012/BUSP dėl paramos ES veiklai, kuria siekiama trečiosiose šalyse skatinti ginklų eksporto kontrolę ir Tarybos bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP nustatytų principų bei kriterijų laikymąsi

16

 

 

AKTAI, KURIŲ SKELBTI NEPRIVALOMA

 

 

2009/1013/ES

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, leisti Austrijos Respublikai toliau taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 168 straipsnio

21

 

 

2009/1014/ES

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 26 d. iki 2015 m. sausio 25 d.

22

 

 

2009/1015/ES

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Bendrųjų konsulinių instrukcijų 3 priedo I dalį dėl trečiųjų valstybių piliečių, kuriems taikomi oro uosto vizos reikalavimai

51

 

 

2009/1016/ES

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas, panaikinantis Sprendimą 2009/473/EB dėl susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos bendrijos ir Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo laikino taikymo sudarymo

53

 

 

2009/1017/ES

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas dėl Vengrijos Respublikos valdžios institucijų teikiamos valstybės pagalbos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimui nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

55

 

 

2009/1018/ES

 

*

2009 m. gruodžio 14 d. Europos centrinio banko sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio banko metinės atskaitomybės (ECB/2009/29)

57

 

 

2009/1019/ES

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos rekomendacija dėl skiepijimo nuo sezoninio gripo (1)

71

 

 

2009/1020/ES

 

*

2009 m. gruodžio 21 d. Komisijos rekomendacija dėl saugaus mažasierio kuro naudojimo Bendrijos uostuose prisišvartavusiuose laivuose (1)

73

 

 

2009/1021/ES

 

*

2009 m. gruodžio 14 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2009/28)

75

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos sprendimo 2009/886/EB, iš dalies keičiančio Sprendimą 2002/364/EB dėl bendrųjų techninių specifikacijų, taikomų in vitro diagnostikos medicinos prietaisams, klaidų ištaisymas (OL L 318, 2009 12 4)

94

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top