Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:344:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 344, 2009m. gruodis 23d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.344.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 344

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. gruodžio 23d.


Turinys

 

V   Aktai, priimti nuo 2009 m. gruodžio 1 d. pagal Europos Sąjungos sutartį, Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo steigimo sutartį

Puslapis

 

 

AKTAI, KURIUOS SKELBTI PRIVALOMA

 

 

2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1273/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1274/2009, kuriuo leidžiama naudoti užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT) kilmės ryžių importo kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka

3

 

*

2009 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1275/2009, kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius tunus Atlanto vandenyne į rytus nuo 45° vakarų ilgumos ir Viduržemio jūroje

8

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1276/2009, kuriuo nustatomos standartinės vertės, taikytinos finansinei kompensacijai ir su ja susijusiam avansui už 2010 žvejybos metais iš rinkos pašalintus žuvininkystės produktus apskaičiuoti

10

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1277/2009, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priede išvardytų žuvininkystės produktų pašalinimo iš rinkos ir pardavimo kainos, taikomos Bendrijoje 2010 žvejybos metais

12

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1278/2009, kuriuo nustatomas tam tikrų žuvininkystės produktų privataus sandėliavimo paramos 2010 žvejybos metais dydis

22

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1279/2009, kuriuo nustatomi paramos už tam tikrų žuvininkystės produktų perkėlimą į pereinamąjį likutį ir vienodo dydžio paramos už tam tikrus žuvininkystės produktus dydžiai 2010 žvejybos metais

23

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1280/2009, kuriuo nustatomos tam tikrų žuvininkystės produktų 2010 žvejybos metų referencinės kainos

25

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1281/2009, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 II priede išvardytų žuvininkystės produktų pardavimo kainos, taikomos Bendrijoje 2010 žvejybos metais

29

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1282/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 409/2009, kuriuo nustatomi perskaičiavimo koeficientai ir pateikimo formų kodai, naudojami Bendrijoje perdirbtų žuvų svoriui perskaičiuoti į žuvų gyvąjį svorį

31

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyva 2009/163/ES, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/35/EB dėl maisto produktuose naudojamų saldiklių nuostatas dėl neotamo (1)

37

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyva 2009/164/ES, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių II ir III priedus, siekiant juos suderinti su technikos pažanga (1)

41

 

 

AKTAI, KURIŲ SKELBTI NEPRIVALOMA

 

 

2009/1000/ES

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų etaloninei laboratorijai 2010 m. skiriamo Sąjungos finansavimo (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 10291)

44

 

 

2009/1001/ES

 

*

2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB patvirtinamas antrasis atnaujintas Makaronezijos biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 10414)

46

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimo 2009/98/ES, nustatančio Europos Vadovų Tarybos sprendimo dėl pirmininkavimo Tarybai ir dėl pirmininkavimo Tarybos parengiamiesiems organams įgyvendinimo priemones, klaidų ištaisymas (OL L 322, 2009 12 9)

56

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top