EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:328:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 328, 2009m. gruodis 15d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.328.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 328

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. gruodžio 15d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms

1

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1216/2009, nustatantis prekybos tvarką, taikomą tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms

10

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1217/2009, sukuriantis žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos bendrijoje

27

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/947/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo

39

 

 

SUSITARIMAI

 

 

Taryba

 

*

Pranešimas apie Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo protokolo dėl į Europos Sąjungą įstojusių Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos prisijungimo prie šio Susitarimo įsigaliojimą

40

 

*

Pranešimas apie Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 11 priedą, įsigaliojimą

41

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/948/TVR dėl jurisdikcijos įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose procesuose prevencijos ir sprendimo

42

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/949/TVR, patikslinantis Europolo darbuotojams mokamus bazinius atlyginimus ir išmokas

48

 

 

V   Aktai, priimti nuo 2009 m. gruodžio 1 d. pagal Europos Sąjungos sutartį, Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo steigimo sutartį

 

 

AKTAI, KURIUOS SKELBTI PRIVALOMA

 

 

2009 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1218/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

50

 

*

2009 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1219/2009, kuriuo nustatomos išsamios jaunų galvijų mėsos produktų, kurių kilmės šalys – Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Serbija, Kosovas ir Juodkalnija, 2010 m. importo tarifinių kvotų taikymo taisyklės

52

 

*

2009 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1220/2009, 117-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu

66

 

 

AKTAI, KURIŲ SKELBTI NEPRIVALOMA

 

 

2009/950/ES

 

*

2009 m. gruodžio 4 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas, priimtas gavus Komisijos pirmininko sutikimą, dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai paskyrimo

69

 

 

2009/951/ES

 

*

2009 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keisti Sprendimo 2006/766/EB, nustatančio trečiųjų šalių ir teritorijų, iš kurių leidžiama importuoti dvigeldžius moliuskus, dygiaodžius, gaubtagyvius, jūrų pilvakojus ir žuvininkystės produktus, sąrašus, I ir II priedus (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9870)  (1)

70

 

 

2009/952/ES

 

*

2009 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keisti Sprendimą 2008/855/EB dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9909)  (1)

76

 

 

2009/953/ES

 

*

2009 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2007/716/EB nuostatos dėl tam tikrų Bulgarijos mėsos ir pieno sektorių įmonių (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9906)  (1)

78

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1205/2008, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl metaduomenų, klaidų ištaisymas (OL L 326, 2008 12 4)

83

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top