EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:314:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 314, 2009m. gruodis 01d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.314.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 314

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. gruodžio 1d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1158/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1159/2009, kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2009 m. gruodžio 1 d.

3

 

 

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1160/2009, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009–10 prekybos metais

6

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1161/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo nuostatas dėl maisto grandinės informacijos, kuri turi būti pateikta skerdyklas eksploatuojantiems maisto tvarkymo subjektams (1)

8

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1162/2009, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004 pereinamojo laikotarpio įgyvendinimo priemonės (1)

10

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1163/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 417/2002 dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams (1)

13

 

*

2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1164/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 18-uoju aiškinimu (1)

15

 

*

2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1165/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su 4-uoju tarptautiniu finansinės atskaitomybės standartu (TFAS) ir 7-uoju TFAS (1)

21

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1166/2009, iš dalies keičiantis ir pataisantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka

27

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1167/2009, kuriuo nesutinkama leisti vartoti tam tikrus teiginius apie maisto produktų sveikumą, rizikos susirgti mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą (1)

29

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1168/2009, kuriuo nesutinkama leisti vartoti teiginį apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie rizikos susirgti mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą (1)

32

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1169/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 353/2008, kuriuo nustatomos paraiškų gauti leidimą vartoti teiginius apie sveikatingumą, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 15 straipsnyje, teikimo taisyklės (1)

34

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1170/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/46/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1925/2006 dėl vitaminų ir mineralinių medžiagų bei jų formų, kurių galima pridėti į maisto produktus, įskaitant maisto papildus, sąrašų (1)

36

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1171/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 9-uoju aiškinimu ir 39-uoju tarptautiniu apskaitos standartu (TAS) (1)

43

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1172/2009, kuriuo 5 000 tonų trumpo linų pluošto ir kanapių pluošto kaip nacionalinis garantuotas kiekis 2009–2010 prekybos metams paskirstomas Danijai, Graikijai, Airijai, Italijai ir Liuksemburgui

47

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1173/2009, kuriuo nustatomi kietųjų kviečių ir ryžių intervenciniai centrai

48

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1174/2009, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1798/2003 34a ir 37 straipsnių nuostatų, susijusių su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu pagal Tarybos direktyvą 2008/9/EB, įgyvendinimo taisyklės

50

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1175/2009, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Aglio Bianco Polesano (SKVN)]

60

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1176/2009, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Redykołka (SKVN))

62

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1177/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatas dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarčių tvarkai (1)

64

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos direktyva 2009/152/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatas dėl veikliosios medžiagos karbendazimo įrašymo į I priedą termino pabaigos (1)

66

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos direktyva 2009/153/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedo nuostatas dėl veikliosios medžiagos – hidrolizuotų baltymų – bendrojo pavadinimo ir grynumo (1)

67

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos direktyva 2009/154/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga ciflufenamidas (1)

69

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos direktyva 2009/155/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatas dėl veikliosios medžiagos metazachloro grynumo laipsnio (1)

72

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/857/EB

 

*

2007 m. gruodžio 13 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos sutarties 9C straipsnio 4 dalies ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 205 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo 2014 m. lapkričio 1 d.–2017 m. kovo 31 d. laikotarpiu ir nuo 2017 m. balandžio 1 d.

73

 

 

Komisija

 

 

2009/858/EB

 

*

2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos sprendimas, kuriuo patvirtinamos tam tikros iš dalies pakeistos 2009 m. gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo ir stebėsenos programos ir iš dalies keičiamos Sprendimo 2008/897/EB nuostatos dėl Bendrijos finansinės paramos, skirtos kai kurioms valstybėms narėms šiuo sprendimu ir Sprendimu 2009/560/EB patvirtintoms programoms vykdyti, perskirstymo (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9193)

75

 

 

2009/859/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas dėl difenilamino neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9262)  (1)

79

 

 

2009/860/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas dėl triazoksido neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9271)  (1)

81

 

 

2009/861/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas dėl pereinamojo laikotarpio priemonių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, taikomų reikalavimų neatitinkančiam žaliam pienui tam tikrose Bulgarijos pieno perdirbimo įmonėse (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9282)  (1)

83

 

 

2009/862/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keisti Sprendimą 2008/866/EB dėl jo taikymo laikotarpio (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9326)  (1)

90

 

 

2009/863/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas dėl 2010 metų Bendrijos finansinio įnašo į tam tikrų Bendrijos etaloninių laboratorijų pašarų ir maisto kontrolės srities veiklą (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9343)

91

 

 

2009/864/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keisti Sprendimo 2007/777/EB nuostatas dėl išdžiovintos mėsos importo į Bendriją iš tam tikrų Pietų Afrikos dalių ir Urugvajaus (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9362)  (1)

97

 

 

2009/865/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas leisti valstybėms narėms pratęsti naujų veikliųjų medžiagų metaflumizono ir gama cihalotrino laikinųjų registracijų galiojimą (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9366)  (1)

100

 

 

2009/866/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas dėl leidimo pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra, kurie yra sudaryti ar pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9399)  (1)

102

 

 

2009/867/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas, kuriuo tam tikros šalys atleidžiamos nuo tam tikroms dviračių dalims išplėsto antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93, kurio galiojimas paskutinį kartą pratęstas ir kuris paskutinį kartą buvo iš dalies keistas Reglamentu (EB) Nr. 1095/2005, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams ir kuriuo panaikinamas leidimas laikinai nemokėti tam tikroms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims išplėsto antidempingo muito, suteiktas tam tikroms šalims pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 88/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9406)

106

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top