EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:312:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 312, 2009m. lapkritis 27d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.312.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 312

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. lapkričio 27d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1139/2009, panaikinantis tam tikrus nebeaktualius Tarybos aktus

1

 

*

2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1140/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą)

4

 

 

2009 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1141/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

6

 

*

2009 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1142/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 17-uoju aiškinimu (1)

8

 

*

2009 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1143/2009, kuriuo patvirtinami esminiai Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimai (Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme (SKVN))

14

 

*

2009 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1144/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 474/2006, sudarantį oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą (1)

16

 

*

2009 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1145/2009, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti giliavandenius ryklius V, VI, VII, VIII ir IX zonų Bendrijos vandenyse ir vandenyse, į kuriuos trečiosios valstybės neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai

38

 

 

2009 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1146/2009, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009–10 prekybos metais

40

 

 

2009 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1147/2009, kuriuo pagal Reglamente (EB) Nr. 676/2009 numatytą konkursą nustatomas kukurūzų importo muito didžiausias sumažinimo dydis

42

 

 

2009 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1148/2009 dėl kukurūzų importo paraiškų, pateiktų pagal Reglamente (EB) Nr. 677/2009 numatytą konkursą

43

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. lapkričio 26 d. Komisijos direktyva 2009/145/EB, kuria numatomos vietinių veislių ir tokių veislių daržovių, kurios tradiciškai auginamos tam tikrose vietovėse ir regionuose ir kurioms gresia genetinė erozija, ir tų veislių daržovių, kurios neturi tikrosios vertės komercinei augalininkystei, bet kurių veislės išvestos, kad daržovės galėtų augti tam tikromis sąlygomis, patvirtinimo ir prekybos visų šių veislių daržovių sėklomis tam tikros leidžiančios nukrypti nuostatos (1)

44

 

*

2009 m. lapkričio 26 d. Komisijos direktyva 2009/146/EB, kuria pataisoma Direktyva 2008/125/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, kad būtų įrašytos veikliosios medžiagos aliuminio fosfidas, kalcio fosfidas, magnio fosfidas, cimoksanilas, dodemorfas, 2,5-dichlorbenzenkarboksirūgšties metilesteris, metamitronas, sulkotrionas, tebukonazolas ir triadimenolis (1)

55

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2009/851/EB

 

*

2009 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimas, kuriuo priimamas klausimynas, kurio pagrindu valstybės narės teikia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų įgyvendinimo ataskaitas (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9105)  (1)

56

 

 

2009/852/EB

 

*

2009 m. lapkričio 26 d. Komisijos sprendimas dėl pereinamojo laikotarpio priemonių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004, taikomų reikalavimų neatitinkančio žalio pieno perdirbimui tam tikrose Rumunijos pieno perdirbimo įmonėse, ir dėl tokių įmonių struktūros reikalavimų (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9083)  (1)

59

 

 

2009/853/EB

 

*

2009 m. lapkričio 26 d. Komisijos sprendimas, kuriuo Prancūzijai leidžiama sudaryti susitarimą su Sen Pjeru ir Mikelonu, Majotu, Naująja Kaledonija, Prancūzijos Polinezija ir Volisu ir Futūna dėl lėšų pervedimo iš Prancūzijos į kiekvieną iš šių teritorijų ir atvirkščiai traktavimo kaip lėšų pervedimo Prancūzijos teritorijoje, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1781/2006 (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9254)

71

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2009/854/BUSP, iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2005/889/BUSP dėl Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos Rafah perėjimo punktui (ES PPM Rafah) įsteigimo

73

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top