Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:239:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 239, 2009m. rugsėjis 10d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.239.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 239

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. rugsėjo 10d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. rugsėjo 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 820/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2009 m. rugsėjo 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 821/2009, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

3

 

*

2009 m. rugpjūčio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 822/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedų nuostatas dėl didžiausių leidžiamų azoksistrobino, atrazino, chlormekvato, ciprodinilo, ditiokarbamatų, fludioksonilo, fluroksipiro, indoksakarbo, mandipropamido, kalio trijodido, spirotetramato, tetrakonazolo ir tiramo kiekių tam tikruose produktuose arba ant jų (1)

5

 

*

2009 m. rugsėjo 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 823/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 690/2008, pripažįstantį apsaugotas Bendrijos zonas, kuriose augalų sveikatai gresia ypatingas pavojus

46

 

*

2009 m. rugsėjo 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 824/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su 39-uoju tarptautiniu apskaitos standartu (TAS) ir 7-uoju tarptautiniu finansinės atskaitomybės standartu (TFAS) (1)

48

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. rugsėjo 9 d. Komisijos direktyva 2009/118/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje II–V priedus

51

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2009/699/EB

 

*

2009 m. rugsėjo 9 d. Komisijos sprendimas dėl nuostatos, kuria leidžiama nukrypti nuo Tarybos sprendime 2001/822/EB nustatytų kilmės taisyklių, kiek tai susiję su cukrumi iš Nyderlandų Antilų (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 6739)

55

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top