EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:201:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 201, 2009m. rugpjūtis 01d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.201.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 201

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. rugpjūčio 1d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 695/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2009 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 696/2009, kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d.

3

 

*

2009 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 697/2009, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1913/2006, nustatančio išsamias žemės ūkio pinigų politikos sistemos taikymo taisykles eurui žemės ūkyje, nuostatos, susijusios su operaciniais įvykiais, taikytinais įgyvendinant vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, ir kuriuo nukrypstama nuo to reglamento

6

 

*

2009 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 698/2009, kuriuo nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 501/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse taikymo taisyklės, nuostatų, kiek tai susiję su vidaus rinkai skirtomis informavimo apie pieną bei jo produktus ir jų skatinimo priemonėmis

8

 

*

2009 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 699/2009, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juoduosius paltusus IIa ir IV zonų EB vandenyse; VI zonos EB ir tarptautiniuose vandenyse

9

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/66/EB dėl ratinių žemės ar miškų ūkio traktorių vairo mechanizmų (kodifikuota redakcija) (1)

11

 

*

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/76/EB dėl ratinių žemės ar miškų ūkio traktorių vairuotoją veikiančio triukšmo lygio (kodifikuota redakcija) (1)

18

 

*

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/79/EB dėl dviračių motorinių transporto priemonių ranktūrių keleiviams (kodifikuota redakcija) (1)

29

 

*

2009 m. liepos 31 d. Komisijos direktyva 2009/90/EB, kuria pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB nustatomos vandens cheminės analizės ir vandens būklės stebėsenos techninės specifikacijos (1)

36

 

*

2009 m. liepos 31 d. Komisijos direktyva 2009/91/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą dinatrio tetraboratą (1)

39

 

*

2009 m. liepos 31 d. Komisijos direktyva 2009/92/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą bromadioloną (1)

43

 

*

2009 m. liepos 31 d. Komisijos direktyva 2009/93/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą alfachloralozę (1)

46

 

*

2009 m. liepos 31 d. Komisijos direktyva 2009/94/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą boro rūgštį (1)

50

 

*

2009 m. liepos 31 d. Komisijos direktyva 2009/95/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą aliuminio fosfidą, išskiriantį fosfiną (1)

54

 

*

2009 m. liepos 31 d. Komisijos direktyva 2009/96/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą dinatrio oktaborato tetrahidratą (1)

58

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/583/EB, Euratomas

 

*

2009 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Vengrijai atstovaujančio nario skyrimo

62

 

 

Komisija

 

 

2009/584/EB

 

*

2009 m. liepos 31 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiama sistemos „SafeSeaNet“ aukšto lygio valdymo grupė (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 5924)  (1)

63

 

 

2009/585/EB

 

*

2009 m. liepos 31 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2008/965/EB dėl Bendrijos finansinės pagalbos tam tikrų Bendrijos etaloninių laboratorijų gyvūnų sveikatos ir gyvų gyvūnų srities veiklai 2009 metais (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 5947)

65

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top