EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:197:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 197, 2009m. liepa 29d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.197.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 197

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. liepos 29d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 679/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1386/2007, nustatantį Žvejybos Šiaurės Vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone taikytinas apsaugos ir vykdymo užtikrinimo priemones

1

 

*

2009 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 680/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 423/2007 dėl ribojančių priemonių Iranui

17

 

*

2009 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 681/2009, kuriuo baigiama Reglamento (EB) Nr. 192/2007, nustatančio galutinį antidempingo muitą tam tikram importuojamam, inter alia, Malaizijos kilmės polietileno tereftalatui, naujojo eksportuotojo peržiūra, vėl nustatomas muitas vieno šios šalies eksportuotojo importui ir baigiama šio importo registracija

18

 

*

2009 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 682/2009, kuriuo baigiama dalinė tarpinė antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plastikiniams maišeliams ir krepšeliams, peržiūra

20

 

 

2009 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 683/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

22

 

*

2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis

24

 

 

2009 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 685/2009, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

65

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. liepos 28 d. Komisijos direktyva 2009/84/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą sulfonilfluoridą (1)

67

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2009/567/EB

 

*

2009 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą tekstilės gaminiams (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 4595)  (1)

70

 

 

2009/568/EB

 

*

2009 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą plonajam popieriui (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 4596)  (1)

87

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2009 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas 2009/569/BUSP dėl paramos Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) veiksmams įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

96

 

*

2009 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas 2009/570/BUSP, iš dalies keičiantis Sprendimą 2008/901/BUSP dėl tarptautinės nepriklausomos konflikto Gruzijoje tyrimo misijos ir pratęsiantis jo galiojimą

108

 

*

2009 m. liepos 27 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2009/571/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio krizės Gruzijoje klausimais įgaliojimus

109

 

*

2009 m. liepos 27 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2009/572/BUSP, keičiantys Bendruosius veiksmus 2008/736/BUSP dėl Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje (EUMM Georgia) ir pratęsiantys jų galiojimą

110

 

*

2009 m. liepos 27 d. Tarybos bendroji pozicija 2009/573/BUSP, iš dalies keičianti bendrąją poziciją 2006/795/BUSP dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

111

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top