EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:196:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 196, 2009m. liepa 28d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.196.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 196

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. liepos 28d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 673/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 674/2009 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

3

 

*

2009 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 675/2009 dėl sorgų importo iš trečiųjų šalių į Ispaniją muito sumažinimo konkurso

5

 

*

2009 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 676/2009 dėl kukurūzų importo iš trečiųjų šalių į Ispaniją muito sumažinimo konkurso

6

 

*

2009 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 677/2009 dėl kukurūzų importo iš trečiųjų šalių į Portugaliją muito sumažinimo konkurso

7

 

*

2009 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 678/2009, 110-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu

8

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva 2009/82/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąją medžiagą tetrakonazolą (1)

10

 

*

2009 m. liepos 27 d. Komisijos direktyva 2009/83/EB, iš dalies keičianti tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB priedų technines nuostatas dėl rizikos valdymo (1)

14

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/562/EB

 

*

2009 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas dėl metamo neįtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą ir dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo (1)

22

 

 

Komisija

 

 

2009/563/EB

 

*

2009 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą avalynei (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 5612)  (1)

27

 

 

2009/564/EB

 

*

2009 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą stovyklaviečių paslaugoms (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 5618)  (1)

36

 

 

2009/565/EB

 

*

2009 m. liepos 24 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomas didžiausias privataus alyvuogių aliejaus sandėliavimo paramos pagal konkursą, paskelbtą Reglamentu (EB) Nr. 542/2009, dydis (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 6059)

59

 

 

2009/566/EB

 

*

2009 m. liepos 27 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2008/721/EB nuostatas dėl vartotojų saugos, visuomenės sveikatos ir aplinkos mokslo komitetų nariams ir ekspertams mokamo atlygio (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 5767)

61

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top