Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:194:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 194, 2009m. liepa 25d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.194.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 194

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. liepos 25d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 665/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 666/2009, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

3

 

*

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 667/2009, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Nocciola Romana (SKVN))

5

 

*

2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 668/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1394/2007 nuostatos dėl kokybės ir neklinikinių duomenų, susijusių su labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių sukurtais pažangiosios terapijos vaistiniais preparatais, vertinimo ir sertifikavimo (1)

7

 

*

2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/504/EB (1)

11

 

*

2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 670/2009, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo valstybės intervencijai kietuosius kviečius ar žaliavinius ryžius perkant konkurso tvarka taisyklės ir iš dalies keičiami Reglamentai (EB) Nr. 428/2008 ir (EB) Nr. 687/2008

22

 

*

2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 671/2009, kuriuo pradedama sūrių, 2010 m. eksportuotinų į Jungtines Amerikos Valstijas pagal tam tikras GATT kvotas, eksporto licencijų skyrimo procedūra

47

 

 

2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 672/2009 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 327/98 leista naudoti 2009 m. liepos mėn.

53

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2009/560/EB

 

*

2009 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimas, kuriuo patvirtinamos tam tikros iš dalies pakeistos 2009 m. gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo ir stebėsenos programos ir iš dalies keičiamos Sprendimo 2008/897/EB nuostatos dėl Bendrijos finansinio įnašo, skirto kai kurių valstybių narių šiuo sprendimu patvirtintoms programoms (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 5475)

56

 

 

2009/561/EB

 

*

2009 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2006/679/EB nuostatas dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų įgyvendinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 5607)  (1)

60

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top