Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:145:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 145, 2009m. birželis 10d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.145.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 145

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. birželio 10d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 479/2009 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo (kodifikuota redakcija)

1

 

*

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą (kodifikuota redakcija)

10

 

 

2009 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 481/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

15

 

*

2009 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 482/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1974/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles, ir Reglamentą (EB) Nr. 883/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 taikymo taisykles dėl mokėjimo agentūrų apskaitos tvarkymo, išlaidų ir įplaukų deklaravimo ir išlaidų kompensavimo iš EŽŪGF ir EŽŪFKP sąlygų

17

 

*

2009 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 483/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 820/2008, kuriuo nustatomos priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (1)

23

 

*

2009 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 484/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1975/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su paramos kaimo plėtrai priemonėmis

25

 

*

2009 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 485/2009, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, II priedo nuostatas dėl tiludrono rūgšties ir geležies fumerato (1)

31

 

 

2009 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 486/2009, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

34

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva 2009/55/EB dėl asmeniniam turtui, kurį asmenys iš valstybės narės įsiveža visam laikui, taikomų mokesčių lengvatų (kodifikuota redakcija)

36

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/435/EB

 

*

2009 m. vasario 16 d. AKR ir EB ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 2/2009 dėl Įmonių plėtojimo centro (ĮPC) direktoriaus skyrimo

42

 

 

2009/436/EB

 

*

2009 m. gegužės 5 d. Tarybos sprendimas, pataisantis Direktyvą 2008/73/EB, supaprastinančią veterinarijos ir zootechnikos sričių informacijos atnaujinimo ir skelbimo taisykles

43

 

 

Komisija

 

 

2009/437/EB

 

*

2009 m. birželio 8 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2007/268/EB dėl naminių ir laukinių paukščių gripo stebėsenos programų įgyvendinimo valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 4228)  (1)

45

 

 

2009/438/EB

 

*

2009 m. birželio 8 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš esmės pripažįstamas nuodugniam patikrinimui pateikto dokumentų rinkinio dėl galimo apelsinų eterinio aliejaus įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą išsamumas (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 4232)  (1)

47

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvos 92/119/EEB, nustatančios Bendrijos bendrąsias tam tikrų gyvūnų ligų kontrolės priemones ir konkrečias priemones nuo kiaulių vezikulinės ligos, klaidų ištaisymas (OL L 62, 1993 3 15) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 14 tomas)

49

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top