Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:139:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 139, 2009m. birželis 05d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.139.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 139

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. birželio 5d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 458/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. gegužės 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 459/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių grūdų sektoriaus importo muitų srityje

3

 

*

2009 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 460/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 16-uoju aiškinimu (1)

6

 

 

2009 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 461/2009, kuriuo nustatomos pieno ir pieno produktų sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

15

 

 

2009 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 462/2009, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už sviestą suma

19

 

 

2009 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 463/2009, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už nugriebto pieno miltelius suma

21

 

 

2009 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 464/2009, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

22

 

 

2009 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 465/2009, kuriuo nustatoma Reglamentu (EB) Nr. 186/2009 pradėto vykdyti konkurso didžiausia sviesto supirkimo kaina 6-o etapu

24

 

 

2009 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 466/2009, kuriuo nustatoma didžiausia nugriebto pieno miltelių supirkimo kaina 4-o konkurso, pradėto vykdyti Reglamentu (EB) Nr. 310/2009 etapu

25

 

 

2009 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 467/2009, kuriuo nustatomi grąžinamųjų išmokų už pieną ir pieno produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, dydžiai

26

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2009/427/EB

 

*

2009 m. birželio 3 d. Komisijos sprendimas, kuriuo sudaroma konsultacinė ekologinės gamybos ekspertų grupė

29

 

 

2009/428/EB

 

*

2009 m. birželio 4 d. Komisijos sprendimas, siekiant suderinti su technikos pažanga iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB priedo nuostatas švino, kaip priemaišos, nedrausti optinėse skaidulinėse ryšio sistemose naudojamuose Faradėjaus reiškiniu pagrįstuose poliarizacijos plokštumos sukikliuose, kuriuose yra retųjų žemių elementų ir geležies granato (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 4165)  (1)

32

 

 

GAIRĖS

 

 

Europos centrinis bankas

 

 

2009/429/EB

 

*

2009 m. gegužės 28 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/4 dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms (ECB/2009/11)

34

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2009 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 407/2009, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą, klaidų ištaisymas (OL L 123, 2009 5 19)

35

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top