Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:132:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 132, 2009m. gegužė 29d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.132.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 132

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. gegužės 29d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 445/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 446/2009 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

3

 

*

2009 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 447/2009 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

5

 

 

2009 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 448/2009, kuriuo nustatomas eksporto licencijų išdavimo procentinis dydis, atmetamos eksporto licencijų paraiškos ir sustabdomas nekvotinio cukraus eksporto licencijų paraiškų teikimas

7

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Europos Parlamentas ir Taryba

 

 

2009/407/EB

 

*

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo daugiametės finansinės programos (2007–2013 m.) atžvilgiu

8

 

 

2009/408/EB

 

*

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

10

 

 

Taryba

 

 

2009/409/EB

 

*

2009 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas, kuriuo pagal Sutarties 104 straipsnio 8 dalį nustatoma, ar Jungtinė Karalystė ėmėsi veiksmingų priemonių atsižvelgdama į 2008 m. liepos 8 d. Tarybos rekomendaciją pagal Sutarties 104 straipsnio 7 dalį

11

 

 

2009/410/Euratomas

 

*

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas dėl papildomos mokslinių tyrimų programos, kurią Europos atominės energijos bendrijos vardu įgyvendins Jungtinis tyrimų centras, patvirtinimo

13

 

 

Komisija

 

 

2009/411/EB

 

*

2009 m. gegužės 25 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/452/EB, nustatantį sąrašą įstaigų, kurių tyrėjai gali naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3934)  (1)

16

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

 

2009/412/BUSP

 

*

2009 m. gegužės 27 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUPOL COPPS/1/2009 dėl prie Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose (EUPOL COPPS) prisidedančių valstybių komiteto įsteigimo

18

 

 

2009/413/BUSP

 

*

2009 m. gegužės 27 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas ATALANTA/4/2009 dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų apiplėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), ES operacijos vado skyrimo

20

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top