EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:124:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 124, 2009m. gegužė 20d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.124.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 124

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. gegužės 20d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 410/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. gegužės 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 411/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (1)

3

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB dėl specialios mitybinės paskirties maisto produktų (nauja redakcija) (1)

21

 

*

2009 m. vasario 16 d. Tarybos direktyva 2009/13/EB, įgyvendinanti Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytą susitarimą dėl 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ir iš dalies keičianti Direktyvą 1999/63/EB

30

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/392/EB

 

*

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas, Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu sudaryti Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo protokolą dėl į Europos Sąjungą įstojusių Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos prisijungimo prie šio susitarimo

51

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo protokolas dėl į Europos Sąjungą įstojusių Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos prisijungimo prie šio Susitarimo

53

 

 

2009/393/EB

 

*

2009 m. gegužės 18 d. Tarybos sprendimas, nustatantis poziciją, kurios Bendrijos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje javų taryboje dėl 1995 m. Prekybos javais konvencijos galiojimo pratęsimo

63

 

 

2009/394/EB

 

*

2009 m. gegužės 18 d. Tarybos sprendimas, nustatantis poziciją, kurios Bendrijos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje cukraus taryboje dėl 1992 m. Tarptautinio cukraus susitarimo galiojimo pratęsimo

64

 

 

Komisija

 

 

2009/395/EB

 

*

2009 m. gegužės 14 d. Komisijos sprendimas dėl biocidinių produktų, kuriuose yra temefoso, pateikimo rinkai būtiniausioms reikmėms Prancūzijos užjūrio departamentuose (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3744)

65

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

Komisija

 

 

2009/396/EB

 

*

2009 m. gegužės 7 d. Komisijos rekomendacija dėl skambučių užbaigimo fiksuotojo ir judriojo ryšio tinkluose tarifų reguliavimo ES

67

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2009 m. sausio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 43/2009, kuriuo 2009 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos, taikomos Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus, klaidų ištaisymas (OL L 22, 2009 1 26)

75

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top