Help Print this page 

Document L:2009:123:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 123, 2009m. gegužė 19d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.123.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 123

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. gegužės 19d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. gegužės 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 406/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 407/2009, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

3

 

*

2009 m. gegužės 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 408/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 793/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 247/2006, nustatančio specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams, taikymo taisykles

62

 

*

2009 m. gegužės 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 409/2009, kuriuo nustatomi perskaičiavimo koeficientai ir pateikimo formų kodai, naudojami Bendrijoje perdirbtų žuvų svoriui perskaičiuoti į žuvų gyvąjį svorį, ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2807/83

78

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/388/EB

 

*

2009 m. gegužės 11 d. Tarybos sprendimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) valdančiosios tarybos narių skyrimo ir pakeitimo

86

 

 

Komisija

 

 

2009/389/EB

 

*

2008 m. liepos 16 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos C 25/2000 (ex N 149/99), kurią Italija ketina skirti juodosios metalurgijos įmonei „Lucchini Siderurgica S.p.A.“ (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3515)  (1)

87

 

 

GAIRĖS

 

 

Europos centrinis bankas

 

 

2009/390/EB

 

*

2009 m. gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2009/9)

94

 

 

2009/391/EB

 

*

2009 m. gegužės 7 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2009/10)

99

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 275/2009, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 872/2004 dėl papildomų ribojančių priemonių Liberijai, klaidų ištaisymas (OL L 91, 2009 4 3)

100

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top