EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:116:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 116, 2009m. gegužė 09d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.116.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 116

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. gegužės 9d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 377/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 378/2009 dėl leidimo naudoti preparatą Bacillus cereus var. toyoi naujai paskirčiai kaip veislinių triušių pašarų priedą (leidimo turėtojas – Rubinum S.A.) (1)

3

 

*

2009 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 379/2009 dėl leidimo naudoti 6-fitazę EC 3.1.3.26 naujai paskirčiai kaip mėsinių viščiukų, mėsinių kalakutų, vištų dedeklių, mėsinių ančių, atjunkytų paršelių, penimų kiaulių ir paršavedžių pašarų priedą (leidimo turėtojas – Danisco Animal Nutrition, juridinis asmuo Danisco (UK) Limited) (1)

6

 

*

2009 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 380/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 796/2004, kuriuo nustatomos išsamios kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos įgyvendinimo taisyklės, numatytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams ir išsamios Reglamente (EB) Nr. 479/2008 numatyto kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės

9

 

*

2009 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 381/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2092/2004, nustatantį išsamias džiovintos jautienos be kaulų, kurios kilmės šalis yra Šveicarija, importo tarifų kvotos taikymo taisykles

16

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. gegužės 5 d. Tarybos direktyva 2009/47/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2006/112/EB nuostatas, susijusias su lengvatiniais pridėtinės vertės mokesčio tarifais

18

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2009/373/EB

 

*

2009 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas dėl valstybių narių mokėjimo agentūrų 2008 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3219)

21

 

 

2009/374/EB

 

*

2009 m. gegužės 8 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto VII priedo B priedėlio nuostatas dėl tam tikrų mėsos, paukštienos, žuvies, pieno ir pieno produktų sektorių įmonių Rumunijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3390)  (1)

49

 

 

2009/375/EB

 

*

2009 m. gegužės 8 d. Komisijos sprendimas dėl 2009 m. maisto saugos, gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės ir augalų sveikatos sričių mokymo priemonių darbo programos finansavimo

54

 

 

2009/376/EB

 

*

2009 m. gegužės 8 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2007/716/EB nuostatas dėl tam tikrų Bulgarijos mėsos ir pieno sektorių įmonių (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3442)  (1)

58

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top