Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:091:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 91, 2009m. balandis 03d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.091.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 91

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. balandžio 3d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 269/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 270/2009 dėl leidimo 6–fitazei kaip pašarų priedui mėsiniams viščiukams (leidimo turėtojas – bendrovė DSM Nutritional Products Ltd, atstovaujama DSM Nutritional products Sp. Z o.o) (1)

3

 

*

2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 271/2009 dėl leidimo endo-1,4-beta-ksilanazės ir endo-1,4-beta-gliukanazės preparatui kaip pašarų priedui nujunkytiems paršeliams, mėsiniams viščiukams, vištoms dedeklėms, mėsiniams kalakutams ir mėsinėms antims (leidimo turėtojas – bendrovė BASF SE) (1)

5

 

*

2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai

7

 

*

2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 273/2009, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatos, kuriomis nukrypstama nuo kai kurių Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 nuostatų

14

 

*

2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 274/2009, kuriuo nustatoma nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto kiekybinė norma, taikoma iki 2009–2010 prekybos metų pabaigos

16

 

*

2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 275/2009, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 872/2004 dėl papildomų ribojančių priemonių Liberijai

18

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. balandžio 2 d. Komisijos direktyva 2009/25/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatas dėl veikliosios medžiagos piraklostrobino naudojimo išplėtimo (1)

20

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2009/310/EB

 

*

2009 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimas, kuriuo tvirtinami Kipro, Maltos, Austrijos, Rumunijos ir Slovakijos prašymai netaikyti prievolės parengti ungurių išteklių valdymo planą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1100/2007 (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 2231)

23

 

 

2009/311/EB

 

*

2009 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimas, leisti valstybėms narėms pratęsti laikinąjį naujų veikliųjų medžiagų topramezono, sulfonilfluorido ir cukinijų geltonosios mozaikos viruso (silpno štamo) registravimą (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 2348)  (1)

25

 

 

2009/312/EB

 

*

2009 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/96/EB dėl užkrečiamosioms ligoms skirtų priežiūros tinklų (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 2351)  (1)

27

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2009 m. vasario 16 d. Tarybos bendrųjų veiksmų 2009/137/BUSP, pratęsiančių Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Kosove įgaliojimus, klaidų ištaisymas (OL L 46, 2009 2 17)

31

 

*

1994 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvos 94/45/EB dėl Europos darbų tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo klaidų ištaisymas (OL L 254, 1994 9 30) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 5 skyrius, 2 tomas)

31

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top