EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:079:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 79, 2009m. kovas 25d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 79

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. kovo 25d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 246/2009 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų tarp linijinės laivybos kompanijų (konsorciumų) rūšims (kodifikuota redakcija)

1

 

 

2009 m. kovo 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 247/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

5

 

*

2009 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 248/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 nuostatų, susijusių su pranešimais apie gamintojų organizacijų pripažinimą, kainų nustatymą ir intervenciją bendrai organizuojant žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinką, taikymo taisyklės (nauja redakcija)

7

 

*

2009 m. kovo 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 249/2009, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 297/95 nuostatas dėl Europos vaistų agentūros mokesčių tikslinimo atsižvelgiant į infliacijos lygį

34

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/289/EB

 

*

2009 m. sausio 20 d. Tarybos sprendimas dėl tarpusavio pagalbos Latvijai suteikimo

37

 

 

2009/290/EB

 

*

2009 m. sausio 20 d. Tarybos sprendimas dėl Bendrijos vidutinės trukmės finansinės pagalbos skyrimo Latvijai

39

 

 

Komisija

 

 

2009/291/EB

 

*

2009 m. kovo 20 d. Komisijos sprendimas dėl Airijos reglamentų dėl paukštienos, kiaulienos ir avienos kilmės šalies ženklinimo projektų (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 1931)  (1)

42

 

 

2009/292/EB

 

*

2009 m. kovo 24 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomos leidžiančių nukrypti nuostatų, taikomų sunkiųjų metalų koncentracijos plastikinėse dėžėse ir plastikiniuose padėkluose lygiui, nustatytam Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, sąlygos (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 1959)  (1)

44

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2009 m. vasario 26 d. Tarybos sprendimas 2009/293/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Kenijos Vyriausybės pasikeitimo laiškais dėl asmenų, kurie įtariami vykdę piratavimo veiksmus, ir kuriuos sulaikė Europos Sąjungos vadovaujamos karinės jūrų pajėgos (EUNAVFOR), ir EUNAVFOR žinioje esančio konfiskuoto turto perdavimo Kenijai sąlygų bei tvarkos ir dėl perduotiems asmenimis ir turtui taikytinų sąlygų

47

Europos Sąjungos ir Kenijos Vyriausybės pasikeitimas laiškais dėl asmenų, kurie įtariami vykdę piratavimo veiksmus, ir kuriuos sulaikė EUNAVFOR, ir EUNAVFOR žinioje esančio konfiskuoto turto perdavimo Kenijai sąlygų bei tvarkos ir dėl perduotiems asmenims ir turtui taikytinų sąlygų

49

 

*

2009 m. kovo 23 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2009/294/BUSP, iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2008/736/BUSP dėl Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje (EUMM Georgia)

60

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top