EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:068:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 68, 2009m. kovas 13d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 68

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. kovo 13d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. kovo 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 195/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/14/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų nuostatas dėl kompensacijų lygio ir išmokėjimo termino (1)

3

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2009/182/EB

 

*

2007 m. rugsėjo 12 d. Komisijos sprendimas, pagalbos schema C 12/06 (ex N 132/05), kurią Čekija ketina įgyvendinti mišriajam transportui remti (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4134)  (1)

8

 

 

2009/183/EB

 

*

2008 m. lapkričio 21 d. Bendrijos ir Šveicarijos statistikos komiteto sprendimas Nr. 2/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos susitarimo dėl bendradarbiavimo statistikos srityje A priedas

14

 

 

2009/184/EB

 

*

2009 m. kovo 10 d. Komisijos sprendimas dėl leidimo pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra arba jie pagaminti iš genetiškai modifikuotų T45 aliejinių rapsų (ACS-BNØØ8–2), atsiradusių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 komercializuojant šiuos aliejinius rapsus trečiosiose šalyse iki 2005 m. (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 1541)  (1)

28

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top