EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:055:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 55, 2009m. vasaris 27d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 55

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. vasario 27d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. vasario 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 160/2009, iš dalies keičiantis kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas

1

 

 

2009 m. vasario 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 161/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

9

 

*

2009 m. vasario 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 162/2009, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, III ir X priedai (1)

11

 

*

2009 m. vasario 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 163/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, IV priedą (1)

17

 

*

2009 m. vasario 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 164/2009, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 951/2006 nuostatas, susijusias su eksportuojamų cukraus sektoriaus produktų virškvočio pristatymo į paskirties vietą įrodymu

19

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/161/EB

 

*

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas dėl Tarptautinės prekių pasienio kontrolės derinimo konvencijos 8 priedo patvirtinimo Bendrijos vardu

21

 

 

Komisija

 

 

2009/162/EB

 

*

2009 m. vasario 26 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/51/EB dėl laikotarpio, per kurį į Bendriją leidžiama įvežti pesticidais ar patvariais organiniais teršalais užterštą dirvožemį, siekiant jį nukenksminti (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 1174)

40

 

 

2009/163/EB

 

*

2009 m. vasario 26 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/217/EB dėl maisto produktuose ar ant jų naudojamų kvapiųjų medžiagų registro (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 1222)  (1)

41

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2009 m. vasario 26 d. Tarybos bendroji pozicija 2009/164/BUSP, atnaujinanti priemones, remiančias veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (ICTY) mandato įgyvendinimą

44

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top