EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:040:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 40, 2009m. vasaris 11d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 40

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. vasario 11d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 122/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 123/2009, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1266/2007 gyvūnų judėjimo toje pačioje ribojimų taikymo zonoje sąlygų ir gyvūnų išvežimo draudimo, numatyto Tarybos direktyvoje 2000/75/EB, išimčių sąlygų nuostatas (1)

3

 

*

2009 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 124/2009, nustatantis didžiausią leidžiamą kokcidiostatų arba histomonostatų koncentraciją maisto produktuose, atsirandančią dėl neišvengiamų šių medžiagų liekanų netiksliniuose pašaruose (1)

7

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. vasario 10 d. Komisijos direktyva 2009/7/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje I, II, IV ir V priedus

12

 

*

2009 m. vasario 10 d. Komisijos direktyva 2009/8/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/32/EB I priedo nuostatas dėl didžiausios leidžiamos kokcidiostatų ar histomonostatų neišvengiamų liekanų koncentracijos netiksliniuose pašaruose (1)

19

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2009/109/EB

 

*

2009 m. vasario 9 d. Komisijos sprendimas dėl laikinojo eksperimento rengimo, numatant tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas, taikomas pašarinių augalų sėklų mišinių prekybai pagal Tarybos direktyvą 66/401/EEB, siekiant nustatyti, ar tam tikrose Tarybos direktyvose 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/55/EB ar 2002/57/EB išvardytos rūšys atitinka reikalavimus dėl jų įtraukimo į Direktyvos 66/401/EEB 2 straipsnio 1 dalies A punktą (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 724)  (1)

26

 

 

2009/110/EB

 

*

2009 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos finansinės paramos, skirtos skubių kovos su Niukaslio liga priemonių Vokietijoje 2008 m. išlaidoms atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 712)

31

 

 

2009/111/EB

 

*

2009 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimas dėl standarto EN 3–8:2006 „Nešiojamieji gesintuvai. 8 dalis. Gesintuvų, kurių didžiausias leidžiamasis slėgis lygus ar žemesnis nei 30 barų, konstrukcijos, atsparumo slėgiui ir mechaninių bandymų papildomieji EN 3–7 reikalavimai“ nuorodos skelbimo pagal Direktyvos 97/23/EB nuostatas dėl slėginės įrangos (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 739)  (1)

33

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

Taryba

 

 

2009/112/EB

 

*

2009 m. vasario 10 d. Tarybos rekomendacija dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė Europos plėtros fondo (Septintojo EPF) 2007 finansinių metų operacijas

35

 

 

2009/113/EB

 

*

2009 m. vasario 10 d. Tarybos rekomendacija dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė Europos plėtros fondo (Aštuntojo EPF) 2007 finansinių metų operacijas

36

 

 

2009/114/EB

 

*

2009 m. vasario 10 d. Tarybos rekomendacija dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė Europos plėtros fondo (Devintojo EPF) 2007 finansinių metų operacijas

37

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

Komisija

 

 

2009/115/EB

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Jungtinio bendrijos ir Šveicarijos oro transporto komiteto, įsteigto Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl oro transporto, sprendimas Nr. 1/2008, pagal kurį pakeičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedas

38

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2009 m. vasario 10 d. Tarybos bendroji pozicija 2009/116/BUSP dėl Bendrosios pozicijos 2004/133/BUSP dėl ribojančių priemonių ekstremistams Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (BJRM) taikymo pratęsimo ir pakeitimo

56

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse klaidų ištaisymas (OL L 3, 2008 1 5)

58

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top