EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:019:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 19, 2009m. sausis 23d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 19

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. sausio 23d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 55/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. sausio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 56/2009 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

3

 

 

2009 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 57/2009, kuriuo nustatomos pieno ir pieno produktų sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

5

 

 

2009 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 58/2009, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už sviestą suma

9

 

 

2009 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 59/2009, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už nugriebto pieno miltelius suma

11

 

 

2009 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 60/2009, kuriuo nustatomos galvijienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

12

 

 

2009 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 61/2009, kuriuo nustatomos kiaulienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

16

 

 

2009 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 62/2009, kuriuo nustatomos kiaušinių sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

18

 

 

2009 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 63/2009, kuriuo nustatomos paukštienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

20

 

 

2009 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 64/2009, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

22

 

 

2009 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2009, nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

24

 

 

2009 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 66/2009, kuriuo nustatomi grąžinamųjų išmokų už pieną ir pieno produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, dydžiai

26

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/121/EB dėl tekstilės pavadinimų (nauja redakcija) (1)

29

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Europos Parlamentas ir Taryba

 

 

2009/45/EB

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl lankstumo priemonės mobilizavimo pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 27 punktą

49

 

 

Komisija

 

 

2009/46/EB

 

*

2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo netaikymo kai kurioms Švedijos pašto sektoriaus paslaugoms (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8409)  (1)

50

 

 

2009/47/EB

 

*

2008 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatoma, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo 30 straipsnio 1 dalis netaikoma elektros energijos gamybai Čekijos Respublikoje (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8569)  (1)

57

 

 

2009/48/EB

 

*

2009 m. sausio 22 d. Komisijos sprendimas, kuriuo tam tikroms šalims leidžiama tam tikroms dviračių dalims netaikyti Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams taikomo išplėsto antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93, kurio galiojimas paskutinį kartą pratęstas ir paskutiniai pakeitimai padaryti Reglamentu (EB) Nr. 1095/2005, ir kuriuo panaikinamas išplėsto antidempingo muito, taikomo tam tikroms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims, mokėjimo laikinas sustabdymas, taikomas tam tikroms šalims pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 88/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 157)

62

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top