Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:010:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 10, 2009m. sausis 15d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 10

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 metai
2009m. sausio 15d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 21/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2009 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 22/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1347/2008, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2009 m. sausio 1 d.

3

 

*

2009 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 23/2009, kuriuo nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 1282/2001 nuostatų dėl 2008–2009 metų derliaus ir gamybos deklaracijų pristatymo termino

6

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 2008/119/EB, nustatanti būtiniausius veršelių apsaugos standartus (kodifikuota redakcija)

7

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/24/EB

 

*

2008 m. gruodžio 4 d. Tarybos sprendimas dėl Ispanijai atstovaujančio Regionų komiteto pakaitinio nario skyrimo

14

 

 

Komisija

 

 

2009/25/Euratomas

 

*

2006 m. gruodžio 4 d. Komisijos sprendimas dėl Europos atominės energijos bendrijos ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo taikaus branduolinės energijos naudojimo srityje sudarymo

15

 

*

Europos atominės energijos bendrijos ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo naudojant branduolinę energiją taikiems tikslams

16

 

 

2009/26/EB

 

*

2008 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas dėl Jungtinės Karalystės prašymo leisti pripažinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8554)

22

 

 

2009/27/EB

 

*

2009 m. sausio 12 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto VI priedo priedėlio nuostatas, taikomas tam tikroms Bulgarijos pieno perdirbimo įmonėms (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 9000)  ( 1 )

23

 

 

2009/28/EB

 

*

2009 m. sausio 13 d. Komisijos sprendimas dėl flurprimidolio neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8967)  ( 1 )

25

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 2009/29/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Somalio Respublikos susitarimo dėl Europos Sąjungos vadovaujamų karinio laivyno pajėgų statuso Somalio Respublikoje vykdant ES karinę operaciją „Atalanta“ sudarymo

27

 

*

Europos Sąjungos ir Somalio Respublikos susitarimas dėl Europos Sąjungos vadovaujamų karinio laivyno pajėgų statuso Somalio Respublikoje vykdant ES karinę operaciją „Atalanta“

29

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top

 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.029.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 29

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 metai
2012m. vasario 1d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2012/54/ES

 

*

2012 m. sausio 23 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo XIII priedo (Transportas) dalinio pakeitimo

1

 

 

2012/55/Euratomas

 

*

2011 m. kovo 2 d. Komisijos sprendimas dėl Europos atominės energijos bendrijos ir Australijos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo taikaus branduolinės energijos naudojimo srityje sudarymo

3

 

*

Australijos Vyriausybės ir Europos atominės energijos bendrija (Euratomo) susitarimas dėl bendradarbiavimo taikaus branduolinės energijos naudojimo srityje

4

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 79/2012, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje tam tikrų nuostatų įgyvendinimo taisyklės

13

 

*

2012 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 80/2012, išdėstantis biologinių ir cheminių medžiagų, numatytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, 53 straipsnio 1 dalies b punkte, sąrašą

33

 

*

2012 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 81/2012 dėl leidimo naudoti Lactobacillus pentosus (DSM 14025) kaip pašarų priedą nesuteikimo ( 1 )

36

 

 

2012 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

38

 

 

2012 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 83/2012, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2012 m. vasario 1 d.

40

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/56/ES

 

*

2012 m. sausio 31 d. Komisijos sprendimas dėl Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles, 157 straipsnio b punkte ir 158 straipsnio 1 dalyje nustatytų ribų keitimo

43

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2012/57/ES

 

*

2012 m. sausio 25 d. ES ir Andoros jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2012, kuriuo nustatomas muitinės įgyvendinamų saugumo nuostatų sąrašas, numatytas Europos ekonominės bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimo pasikeičiant raštais 12b straipsnio 1 dalyje

44

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top