Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:352:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 352, 2008m. gruodis 31d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 352

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. gruodžio 31d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1359/2008, nustatantis Bendrijos žvejybos laivams taikomas tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių 2009 m. ir 2010 m. žvejybos galimybes

1

 

*

2008 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1360/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo

11

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1361/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo

12

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1362/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2505/96, nustatantį tam tikrų žemės ūkio bei pramonės produktų Bendrijos autonomines tarifų kvotas ir numatantį jų administravimą

18

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/979/EB

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 11 priedą, pasirašymo Bendrijos vardu ir laikino taikymo

23

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos Susitarimas, iš dalies keičiantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 11 priedą

24

 

 

Komisija

 

 

2008/980/EB

 

*

2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimas dėl Pažangiosios terapijos komiteto narių ir pakaitinių narių, atstovaujančių gydytojams praktikams ir pacientų asociacijoms, skyrimo (1)

31

 

 

2008/981/EB

 

*

2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pratęsiamas Tarybos direktyvos 91/440/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/14/EB tam tikrų nuostatų išimčių, padarytų Airijai ir Jungtinei Karalystei dėl Šiaurės Airijos, taikymas (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7703)

32

 

 

2008/982/EB

 

*

2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos sprendimas, kuriuo Jungtinė Karalystė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1781/2006 įgaliojama sudaryti sutartį su Džersiu, Gernsiu ir Meno sala dėl lėšų pervedimo tarp Jungtinės Karalystės ir kiekvienos iš šių teritorijų traktavimo kaip lėšų pervedimo Jungtinėje Karalystėje (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7812)

34

 

 

2008/983/EB

 

*

2008 m. gruodžio 9 d. Komisijos sprendimas, leisti Jungtinei Karalystei pasinaudoti Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/2008 IIA priedo 8.5 punkto nuostata, susijusia su žvejybos pastangų sutelkimo sistema, apimančia tralerius ir panašius žvejybos laivus, naudojamus žvejybai Šiaurės jūroje ir į vakarus nuo Škotijos (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7801)

36

 

 

2008/984/EB

 

*

2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos direktyvos 64/432/EEB C priedą ir Sprendimo 2004/226/EB nuostatas dėl galvijų bruceliozės diagnostinių tyrimų (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7642)  (1)

38

 

 

2008/985/EB

 

*

2008 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimas, kuriuo leidžiama tiekti rinkai Morinda citrifolia lapus kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8108)

46

 

 

2008/986/EB

 

*

2008 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimas dėl antrakinono neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8133)  (1)

48

 

 

2008/987/EB

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimas dėl papildomų žvejybos dienų Baltijos jūros 25 ir 26 pakvadračiuose suteikimo Latvijai (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8217)

50

 

 

2008/988/EB

 

*

2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2008/185/EB nuostatas dėl Nyderlandų įtraukimo į valstybių narių, kuriose nėra Aujeskio ligos, sąrašą ir Vengrijos įtraukimo į valstybių narių, kuriose vykdoma patvirtinta nacionalinė tos ligos kontrolės programa, sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8325)  (1)

52

 

 

2008/989/EB

 

*

2008 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas, kuriuo valstybėms narėms pagal Tarybos direktyvą 1999/105/EB leidžiama priimti sprendimus dėl garantijų, suteiktų iš tam tikrų trečiųjų šalių importuotinai miško dauginamajai medžiagai, atitikimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8589)

55

 

 

Europos centrinis bankas

 

 

2008/990/EB

 

*

2008 m. gruodžio 11 d. Europos centrinio banko sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2009 metais patvirtinimo (ECB/2008/20)

58

 

 

AKR ir EB Ministrų Tarybos

 

 

2008/991/EB

 

*

2008 m. gruodžio 15 d. AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimas Nr. 3/2008 dėl Partnerystės susitarimo IV priedo pakeitimų priėmimo

59

 

*

Informacija apie AKR ir EB sprendimo dėl Partnerystės susitarimo IV priedo pakeitimų įsigaliojimo datą

61

 

*

Pranešimas dėl CARIFORUM ir EB ekonominės partnerystės susitarimo laikino taikymo

62

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2007 m. lapkričio 26 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 2005/446/EB, nustatantį galutinę datą dėl įsipareigojimo skirti lėšas iš 9-ojo Europos plėtros fondo (EPF) vykdymo, klaidų ištaisymas (OL L 320, 2007 12 6)

63

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top