EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:348:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 348, 2008m. gruodis 24d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 348

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. gruodžio 24d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1340/2008 dėl Europos bendrijos ir Kazachstano Respublikos prekybos tam tikrais plieno gaminiais

1

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1341/2008, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, nuostatos, susijusios su projektais, iš kurių gaunamos pajamos

19

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 423/2004

20

 

 

2008 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1343/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

34

 

*

2008 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1344/2008, kuriuo skelbiama žemės ūkio produktų, už kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, 2009 m. nomenklatūra, nustatyta Reglamentu (EEB) Nr. 3846/87

36

 

*

2008 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1345/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2136/89, nustatantį bendruosius konservuotų sardinių pardavimo standartus ir konservuotų sardinių ir sardinių tipo produktų prekių aprašymus

76

 

*

2008 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1346/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 950/2006, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukraus sektoriaus produktų importui ir rafinavimui 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais, taikymo taisykles

79

 

 

2008 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1347/2008, kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2009 m. sausio 1 d.

81

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/105/EB dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, iš dalies keičianti ir panaikinanti Tarybos direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 84/156/EEB, 84/491/EEB, 86/280/EEB ir iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB

84

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse

98

 

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAI PRIIMTI SPRENDIMAI

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1348/2008/EB, iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl 2-(2-metoksietoksi)etanolio, 2-(2-butoksietoksi)etanolio, metilendifenil diizocianato, cikloheksano ir amonio nitrato pardavimo ir naudojimo ribojimų (1)

108

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1349/2008/EB, iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 1719/2006/EB, nustatantį 2007–2013 m. programą „Veiklus jaunimas“ (1)

113

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1350/2008/EB dėl Europos kūrybiškumo ir novatoriškumo metų (2009 m.) (1)

115

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1351/2008/EB, nustatantis daugiametę internetu ir kitomis ryšių technologijomis besinaudojančių vaikų apsaugos Bendrijos programą (1)

118

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1352/2008/EB, iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 1855/2006/EB, nustatantį programą „Kultūra“ (2007–2013 m.) (1)

128

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2008/976/TVR dėl Europos teisminio tinklo

130

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top